homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 

 

ผู้หญิง กับ ปฏิบัติการล้มทุนนิยมข้ามชาติ 1

ภูเก็ตโพสต์ ฉบับวันที่ 1- 15 กรกฎาคม 2555

 

             ประวัติศาสตร์ด้านการต่อสู้เพื่อปกป้องทรัพยากรที่ผ่านมาเกือบทั้งหมดไม่ค่อยปรากฏชื่อของนักต่อสู้เพศหญิงมากนัก

            นักต่อสู้หญิงเพื่อประชาธิปไตยที่รู้จักกันดีคือ นางอองซาน ซูจี

            ในบ้านเรา นักต่อสู้เพื่อปกป้องถิ่นฐานและที่ทำกิน ไม่มีใครไม่รู้จัก ยายไฮ ขันจันทา จากแดนอีสาน

            แต่นักต่อสู้เพศหญิงเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและที่ทำกินในระดับพื้นที่ ซึ่งเป็นเพียงคนกลุ่มเล็กๆ ที่รวมตัวกันสู้กับทุนใหญ่ แต่ไม่เป็นที่รู้จักของสาธารณะ วันนี้จะนำท่านไปรู้จักกับผู้หญิงแห่งบ้านย่าหมี จ.พังงาที่ริอาจงัดข้อกับทุนใหญ่จนต้องตกเป็นผู้ต้องหา!

การรวมตัวกันของกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่บ้านย่าหมี หมู่ที่ 3 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา เพื่อคัดค้านโครงการสร้างท่าเทียบเรือสำราญกีฬาที่บริเวณอ่าวคลองสน ซึ่งเป็นอ่าวที่มีทรัพยากรชายฝั่ง เช่นหญ้าทะเล ปะการังน้ำตื้น เป็นที่จอดเรือประมง เป็นแหล่งที่ทำกินของชาวบ้าน ต.เกาะยาวใหญ่ เป็นที่พักผ่อนของชาวบ้านและนักท่องเที่ยว และบุกรุกทำลายป่าสงวนแหล่งชาติป่าช่องหลาด ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำของชาวบ้าน ต.เกาะยาวใหญ่

และแล้ววันที่กระแสการพัฒนาการท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมเยียนชุมชนบ้านย่าหมีและชุมชนตำบลเกาะยาวใหญ่อีกครั้ง โครงการที่เรียกตัวเองว่า “พัฒนา” นำมาซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ที่มีท่าเทียบเรือมารีน่าได้ก่อตัวขึ้น

ประวัติศาสตร์ครั้งนี้ของบ้านย่าหมีเริ่มต้น เมื่อต้นปี พ.ศ.2549 ชุมชนต้องประสบชะตากรรมที่ไม่ได้เลือก โดยหน่วยงานของรัฐที่สนองตอบนโยบายการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นผู้หยิบยื่นวิบากกรรมครั้งใหม่นี้ให้ชาวบ้านย่าหมี ด้วยการที่กรมขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีออกใบอนุญาตให้มีการก่อสร้างท่าเทียบเรือมารีน่าสำหรับจอดเรือสำราญบริเวณอ่าวคลองสนที่อยู่ในเขตบ้านย่าหมีให้กับบริษัท นาราชา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนต่างชาติ

            แกนนำในการคัดค้านการก่อสร้างท่าเทียบเรือสำราญหรือท่าเรือมารีนาเกือบครึ่งเป็นผู้หญิง และพร้อมจะเป็นผู้หญิงแถวหน้าในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนเพื่อชุมชน โชคดีที่กรมขนส่งทางน้ำได้เพิกถอนใบอนุญาตนั้นจึงไม่มีการก่อสร้างใดๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่ง แต่การบุกรุกป่าสงวนฯ ยังดำเนินต่อไป...

แนวคิดการสร้างท่าเทียบเรือสำราญ (มารีน่า) สืบเนื่องมาจากประเทศไทยผลักดันนโยบายและส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อเนื่องหลายปี ตั้งแต่ Visit Thailand Year  Amazing Thailand จนกระทั่งปัจจุบัน เที่ยวไทยคึกครื้น เศรษฐกิจไทยคึกคัก จนปัจจุบันเป็นวาทกรรมเรื่องเที่ยวไทยหัวใจใหม่ ส่งผลให้การพัฒนาด้านท่องเที่ยวเติบโตอย่างรวดเร็ว เงินทุนที่ไหลเข้าสู่ประเทศไทยจากนักท่องเที่ยวต่างชาติมีมูลค่ามหาศาล การขยายตัวของธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและเร่งสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกจึงเกิดขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้

                                                                                                โปรดติดตามฉับหน้า

สุจารี  ไชยบุญ  องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน

 

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: