homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

อย่าได้เผลอ

มติชน 28 สิงหาคม 2552

เริ่มต้นวันนี้ด้วยพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2528 "การที่จะทำงานให้สัมฤทธิผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมนั้น จะอาศัยความรู้แต่เพียงอย่างเดียวมิได้ จำเป็นต้องอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกต้อง เป็นภาพประกอบด้วย..."

"คดีวาเลนติโน" หรือนายตัน เต็กไฮ้ บุกรุกที่บนเกาะยาว จ.พังงา น่าสนใจอย่างยิ่ง
เมื่อมีข่าวว่า อัยการฝ่ายคดีพิเศษ "สั่งไม่ฟ้อง" วาเลนติโนกับพวก นายสวัสดิ์ ถิ่นเกาะยาว กับชาวบ้านอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล รวมทั้งเครือข่ายประมงพื้นบ้านตำบาลเกาะยาว ก็พากันมาวางหรีดที่หน้าสำนักงานอัยการ
เรื่องไม่สุจริต ไม่บริสุทธิ์ใจ พิสูจน์ได้ยาก แต่เรื่อง "ความไม่ถูกต้อง" นั้น "อัยการสูงสุด" พึงตรวจสอบให้ได้ความ

นายเศกสรร บางสุมบุญ อธิบดีอัยการฝ่ายคดีพิเศษ เพิ่งจะยืนยันว่า "สั่งไม่ฟ้อง" นายตัน เต็ก ไฮ้ หรือวาเลนติโน ชาวมาเลเซียกับพวก และจะส่งสำนวนให้ "อัยการสูงสุด" ชี้ขาด

คดีนี้ "ดีเอสไอ" ส่งสำนวนให้อัยการตั้งแต่เมษายน 2550 รวมเวลา 2 ปี 3 เดือน
อัยการไม่ต้องทำสำนวน ไม่ต้องไปสืบเสาะหาร่องรอยการกระทำความผิด ไม่ต้องเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหลาย ไม่ต้องออกไปผจญภัยเผชิญหน้ากับใครให้เหน็ดเหนื่อย

วันที่ 22 กรกฎาคมที่ผ่านมา นายเศกสรรส่งหนังสือถึงดีเอสไอ แจ้งว่า "สั่งไม่ฟ้อง" วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง อธิบดี "ดีเอสไอ" มีความเห็นแย้ง

อัยการสั่งให้ "ดีเอสไอ" รีบไปภูเก็ต นำตัวผู้ต้องหามาส่งในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม ขณะที่คดีจะขาดอายุความในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม

แค่นั่งอ่านสำนวนใคร่ครวญพยานหลักฐาน ทำไมเพิ่งสั่งคดีตอนใกล้ขาดอายุความ !

ขอบคุณชาวบ้านเกาะยาว ขอบคุณนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ลุกขึ้น "ขวางลำ"

บัดนี้ อัยการ "กลับลำ" สั่งฟ้องแล้ว !

แต่มันเกิดอะไรขึ้นในสำนักงานอัยการคดีพิเศษ !?!!


 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: