homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

คุก 7 ปีนายอำเภอเกาะยาวเซ็นน.ส.3 ก.

วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2552  หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน  หน้า 13

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล รักษาการผู้เชี่ยวชาญคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยว่า ได้รับการประสานจากอัยการคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุดว่า ศาลอาญากรุงเทพได้อ่านคำพิพากษาจำคุก นายณรงค์ เต็มวิจิตร อดีตนายอำเภอเกาะยาว จ.พังงา จึงส่งพนักงานสอบสวนไปคัดสำเนา สรุปคำพิพากษาได้ว่าโจทก์บรรยายฟ้องว่า เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2536 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2536 จำเลยคือนายณรงค์ เต็มวิจิตร กับนายเจิมศักดิ์ เสรีวัฒนะ และพวก ซึ่งยังไม่ได้ตัวมาฟ้องได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอเกาะยาว ออกประกาศเรื่องขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 1481 ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา เนื้อที่ 16 ไร่ 2 งาน 94 ตารางวา ระบุชื่อนายด้าเอ็ม นาวีว่อง โดยจำเลยรู้อยู่แล้วว่าที่ดินตาม ส.ค.1 เลขที่ 25 ได้ออก น.ส.3 ก. เลขที่ 782 และ 783 ให้กับผู้มีชื่อไปก่อนแล้ว ตั้งแต่ พ.ศ.2520 การกระทำของจำเลยกับพวกเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตและโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่กรมที่ดิน ผู้อื่น และประชาชน ศาลพิพากษา จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 จำคุก 7 ปี

พ.ต.ท.ประวุธกล่าวว่า อัยการมีความเห็นสั่งฟ้องนายณรงค์ เต็มวิจิตร อีก 5 คดี อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ซึ่งล้วนแต่เป็นที่ดินของกลุ่มทุนต่างชาติทั้งสิ้น ทั้งนี้ ในอดีตนายณรงค์เคยต่อสู้คดีในชั้นศาลมาแล้วหลายคดี และศาลยกฟ้อง

 

จำคุกอดีตนายอำเภอเกาะยาว

หนังสือพิมพ์เสียงใต้ วันที่  9 ต.ค. 2552

เมื่อวันที่ 8 ต.ค. พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล รักษาการผู้เชี่ยวชาญคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กระทรวงยุติธรรมเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า กรณีของนายณรงค์ เต็มวิจิตร อดีตนายอำเภอเกาะยาว จ.พังงาถูกศาลอาญากรุงเทพ พิพากษาจำคุกเป็นเวลา 7 ปี  ใน ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ที่ได้ลงนามออก น.ส.3 ก.เลขที่ 1481 ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เนื้อที่ 16 ไร่ 2 งาน 94 ตารางวา ระบุชื่อนายด้าเอ็ม นาวีว่อง โดยจำเลยรู้อยู่แล้วว่า ที่ดินตาม ส.ค.1 เลขที่ 25 ได้ออก น.ส.3 ก เลขที่ 782 และ783 ให้กับผู้มีชื่อไปก่อน แล้ว ตั้งแต่พ.ศ.2520 การกระทำของจำเลยกับพวกเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตและโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหาย แก่กรมที่ดิน ผู้อื่น และประชาชน เหตุเกิดที่ ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

พ.ต.ท.ประวุธ ยังกล่าวว่า  นอกจากนี้ยังมีคดีที่อัยการได้มีความเห็นสั่งฟ้องนายณรงค์ เต็มวิจิตร อีก 5 คดี อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ซึ่งล้วนแต่เป็นคดีที่เกี่ยวกับที่ดินของทั้งสิ้น ในอดีต นายณรงค์เคยต่อสู้คดีในชั้นศาลมาแล้วหลายคดี และศาลยกฟ้อง แต่ในคดีนี้ศาลพิจารณาเห็นว่ามีความผิดจึงลงโทษ

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: