homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 

ท่องเที่ยวไทยหัวใจใหม่

ภูเก็ตโพสต์ ฉบับวันที่ 16 – 31 มกราคม 2555

ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวของภูเก็ตและอีกหลายจังหวัดแออัดไปด้วยนักท่องเที่ยวจำนวนมาก และกำลังเร่งทำตัวเลขให้ยอดนักท่องเที่ยวทะลุเป้าโดยเร็ว

ประเทศไทยผลักดันนโยบายและส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อเนื่องหลายปี ตั้งแต่ Visit Thailand Year  Amazing Thailand เที่ยวไทยคึกครื้น เศรษฐกิจไทยคึกคัก จนกระทั่ง เที่ยวหัวใจใหม่ ไม่ว่าจะใช้คำใดๆ นั่นเป็นเพียงวาทกรรม คำสวยงามสำหรับการโฆษณาเท่านั้น จากแผนการตลาดเหล่านี้เองส่งผลให้การพัฒนาด้านท่องเที่ยวเติบโตอย่างรวดเร็ว เงินทุนที่ไหลเข้าสู่ประเทศไทยจากนักท่องเที่ยวต่างชาติมีมูลค่ามหาศาล การขยายตัวของธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและเร่งสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกจึงเกิดขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้

กลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน (กระบี่ พังงา ภูเก็ต) สนองรับนโยบายชาติอย่างไม่มีเงื่อนไข ด้วยวิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก และเป็นประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจสู่นานาชาติ” Andaman Paradise หรือมรกตเมืองใต้ ที่มีจุดขายหลักด้านการท่องเที่ยว คือ หาดทราย ชายทะเล หมู่เกาะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

อ่าวพังงาล้อมรอบไปด้วย ภูเก็ต พังงาและกระบี่ ซึ่งจัดอยู่ฝั่งทะเลอันดามัน พิจารณาในเชิงภูมิศาสตร์แล้ว 3 จังหวัดนี้ใช้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเดียวกันและเหมือนกัน นั่นแสดงว่าไม่ว่าจังหวัดใดทำลายสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศย่อมส่งผลกระทบต่อจังหวัดข้างเคียงด้วย

นโยบาย 3 จังหวัด อยากจะพัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ทางทะเล แหล่งดำน้ำระดับโลก และบริการสุขภาพ และแหล่งรักษาภาพลักษณ์ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล ซึ่งควรจะอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ปะการัง  ความสมบูรณ์ของแหล่งหญ้าทะเล อันมีค่ายิ่งนี้ไว้  แต่กลับทำลายทรัพยากรนั้นเสียแล้วส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการสร้างสิ่งปลูกสร้างแปลกปลอมบริเวณชายฝั่ง ซึ่งสวนทางกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

นักท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่ไม่ทราบหรอกว่าโรงแรมระดับ 6 ดาวที่พวกเขาพักอยู่นั้นต้องแลกมาด้วยการล่มสลายของวัฒนธรรมและชุมชนดั้งเดิม หรือท่าจอดเรือยอชท์ราคากว่าสิบล้านบาทต้องแลกด้วยการสูญสิ้นที่ทำกินของชุมชนชายฝั่ง

จึงไม่อยากให้คำว่าเที่ยวไทยหัวใจใหม่ หรือ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นเพียงวาทกรรมที่คนนำมาใช้ไม่ทราบถึงความหมาย

จึงอยากให้ผู้มาเยือนได้เรียนรู้วิถีชีวิต วิธีคิดของผู้คนที่นั่น ปรับตัวให้และให้เกียรติกับสถานที่ที่ไปเยือน

สุจารี  ไชยบุญ 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: