homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

เรือใบไม้เขียวจับชาวประมงอวนช้อนเคย

รายงานข่าวจากพื้นที่

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 ต.ค 52   เจ้าหน้าที่เรือตรวจการณ์ประมงหรือเรีอใบไม้เขียวเข้าจับกุมและจับดำเนินคดีชาวประมงเรืออวนช้อนเคย 1 ราย ที่บริเวณหาดหน้าใต้ ราบชื่อภายหลัง คือนายจำปา  ทองฤทธิ์ อยุ่บ้านเลขที่ 21/1 หมู่ที่ 5 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา  โดยเจ้าหน้าเรือตรวจการณ์ประมงอ้างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2515 ทำอวนรุนในเขต 3,000 เมตร และให้มีการส่งตัวผู้ต้องหาไปดำเนินคดีที่จังหวัดกระบี่

ทางด้านกลุ่มชาวประมงอวนช้อนเคยเห็นว่าเมื่อวันที่ 19 ต.ค. ทีผ่านมาได้เดินทางไปยื่นหนังสือเพื่อขอผ่อนผันการทำประมงอวนช้อนเคยกับผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาแล้ว และได้คัดค้านการจัมกุมจึงรวมตัวกัน ประมาณ 100 กว่าคน ประท้วงให้เจ้าหน้าที่ใบไม้เขียวปล่อยตัวนายจำปา ซึ่งเป็นเพื่อนชาวประมงที่ถูกจับกุม และเดินทางมาเจรจาที่สถานีตำรวจโคกกลอย โดยแสดงความไม่เห็นด้วยให้ดำเนินคดีกับชาวประมงที่ถูกจับกุม กลุ่มชาวประมงอวนช้อนกุ้งเคยได้ยื่นข้อเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเดินทางมาเจรจาด้วยเองหากไม่มาเจรจาจะปิดถนนโคกกลอย

ต่อมาเมื่อเวลา 17.00น. ผู้ว่าฯ พังงา และประมงจังหวัดได้เดินทางมาเจรจากับกลุ่มชาวประมงอวนช้อนกุ้งเคย  ซึ่งขอยื่นข้อเสนอเดิมตามที่ได้ยื่นให้กับผู้ว่าฯ พังงาไปเมื่อ วันที่ 19 ต.ค.ที่ผ่านมา และคัดค้านการส่งตัวผู้ต้องหาไปดำเนินคดีที่จังหวัดกระบี่ ทางผู้ว่าฯ พังงาตกลงไม่ส่งตัวผู้ต้องหาไปดำเนินคดีที่จังหวัดกระบี่ และประสานให้ฝ่ายชาวประมงเรืออวนล้อมมาเจรจาพร้อมกัน แต่ฝ่ายเรืออวนล้อมไม่มาเจรจา

เมื่อฝ่ายอวนล้อมไม่มาเจรจา จึงไม่สามารถหาข้อสรุปได้ จึงมีการนัดหมายกันในวันที่ 22 ตุลาคม 2552  ส่งตัวแทนฝ่ายเรืออวนล้อมและฝ่ายเรืออวนช้อนเคยไปพบกันที่อำเภอตะกั่วทุ่ง ให้นายอำเภอตะกั่วทุ่งเป็นประธานในการเจรจา

            เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 52 เวลา 10.00น. ตัวแทนฝ่ายอวนล้อมและตัวแทนฝ่ายอวนช้อนเคย ประมงจังหวัด ประมงอำเภอตะกั่วทุ่ง ปลัดอำเภอตะกั่วทุ่ง อบต.นาใต้ นายอำเภอเป็นประธานในการเจรจาทั้งสองฝ่าย ได้ให้ฝ่ายอวนช้อนเคยนำเสนอก่อน ฝ่ายอวนช้อนเคยได้ยื่นตามข้อเสนอเดิมให้มีการศึกษาวิจัยเพราะทางกลุ่มประมงได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 – 2553 ให้มีการศึกษาวิจัยผลกระทบการทำอวนช้อนเคยก่อน แต่ในขณะที่ยังไม่มีการศึกษาวิจัยทางกลุ่มอวนช้อนเคยจำเป็นจะต้องทำไปก่อน  ฝ่ายอวนล้อมเคยไม่เห็นด้วยเนื่องจากเป็นอวนรุนซึ่งผิดกฎหมายอยู่แล้ว หากมีการศึกษาก็ให้เฉพาะรายชื่อที่ส่งไปที่กรมฯ เท่านั้นคนอื่นห้ามทำการประมง

ฝ่ายเรืออวนล้อมมีข้อเสนอจากตอนเช้าถึงเวลา 11.00น. ให้อวนล้อมทำประมง หลังจากนั้นให้อวนช้อนเคยทำการประมงได้ แต่ทางฝ่ายเรืออวนช้อนเคยเสนอให้ทำกันคนละวัน

            นายอำเภอเสนอให้ทั้งสองฝ่ายทำกันเหมือนเดิม หากอวนล้อมล้อมกุ้งเคยอยู่ อวนช้อนก็อย่าเข้าไป และหากอวนช้อนกุ้งเคยทำอยู่อวนล้อมก็อย่าเข้าไปทำประมง   ฝ่ายอวนล้อมไม่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวเพราะคิดว่าไม่สามารถจัดการได้จริง

            ทางด้านเรืออวนช้อนเคยเห็นด้วยกับแนวทางที่เสนอและสามารถจัดการได้กับทีมอวนช้อนเคยด้วยกัน

จากการเจรจาดังกล่าวยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้เพราะทางฝ่ายอวนล้อมไม่ยอมรับข้อเสนอทั้งหมด        ส่วนทางด้านประมงจังหวัดกล่าวว่า ขณะนี้ได้ประสานกับทางสถาบันวิจัยประมงฯ ภูเก็ตดำเนินการศึกษาวิจัยในวันที่ 27 - 29 ต.ค. นี้

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: