homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

รอง ปธ.สภาอุตฯ หนุนมติออกประกาศ "ทส." แก้ปัญหามาบตาพุด

มติชน (กรอบบ่าย)  02/11/2552

รองประธาน ส.อ.ท.เชียร์ออกประกาศ ทส.แก้ปัญหาซ้ำรอย 76 โครงการ มั่นใจไร้โครงการต้องทำอีไอเอซ้ำ ข้องใจข้อมูล 5 กมธ.ท้าทุกฝ่ายร่วมพิสูจน์มาบตาพุด มลพิษเกินมาตรฐานหรือไม่ เครือข่ายประชาชน ต.อ.ยันใช้ 2 แนวทางสู้ต่อ ทั้งตามขั้นตอน กม.และเชิงนโยบาย

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม กรณีที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (สวช.) เห็นชอบออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ      และสิ่งแวดล้อม (ทส.) ตามแนวปฏิบัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 67 วรรคสอง เพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันกับ 76 โครงการลงทุนก่อสร้าง และขยายกิจการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ที่ศาลปกครองกลางสั่งระงับโครงการชั่วคราวว่า  ภาคเอกชนเห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะถือเป็นความพยายามแก้ปัญหาของภาครัฐในการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งภาคเอกชนอยากให้มีกฎหมายออกมาใช้ได้จริงโดยเร็วที่สุด

"ตามแนวของประกาศดังกล่าวระบุว่า ถ้ามีโครงการไหนที่ผ่านการทำรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรืออีไอเอ แล้วมีผลกระทบก็สามารถย้อนกลับมาสู่กระบวนการนี้ได้ ซึ่งภาคเอกชนมีความมั่นใจว่าจะไม่มีโครงการไหนที่จะต้องทำอีไอเอซ้ำ เพราะทุกโครงการที่เกิดขึ้นมีมาตรฐาน" นายพยุงศักดิ์กล่าว

นายพยุงศักดิ์กล่าวว่า สำหรับค่ามลพิษที่มีความสับสนว่าข้อมูลการตรวจวัดมลพิษคณะกรรมาธิการวุฒิสภา 5 คณะที่ระบุว่ามีมลพิษที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งสูงกว่าค่ามาตรฐานประมาณ 30 เท่า แท้จริงมีความน่าเชื่อถือแค่ไหน เพราะตัวเลขไม่ตรงกับกรมควบคุมมลพิษ "อยากให้มีการตรวจสอบค่ามลพิษในพื้นที่มาบตาพุดอีกครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมจากทุกฝ่ายผ่านหน่วยงานของรัฐที่เป็นตัวกลาง เพื่อแสดงผลตามข้อเท็จจริงและหลักวิชาการ"  นายพยุงศักดิ์กล่าว

นายพยุงศักดิ์กล่าวว่า ในวันที่ 2 พฤศจิกายนนี้ ที่ประชุมกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 ฝ่าย (กกร.) จะนำกรณีที่ภาครัฐออกประกาศรองรับมาตรา 67 เข้าสู่ที่ประชุม เนื่องจากเป็นเรื่องที่เอกชนเคยนำเสนอต่อภาครัฐ นอกจากนี้ เอกชนจะรอความชัดเจนจากคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่มีกำหนดไต่สวนฉุกเฉิน 76 โครงการที่ถูกระงับ จากนั้นจะนำความชัดเจนทั้งหมดหารือกับนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ ที่มีโครงการอยู่ในพื้นที่มาบตาพุดอีกครั้ง 

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: