homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

นายทุนฟ้องนักอนุรักษ์รางวัลลูกโลกสีเขียว

30 พ.ย. 52

                สืบเนื่องมาจากกลางปี 2550 ชาวบ้านย่าหมีสังเกตเห็นว่ามีรถแบ็คโฮเข้าไปในพื้นที่ป่า จึงพากันขึ้นไปสำรวจ พบว่า สภาพป่าที่สมบูรณ์ได้ถูกรถแบ็คโฮไถให้เป็นป่าเสื่อมโทรม และได้เข้าไปบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ป่าช่องหลาด ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำของชุมชนและเดินทางมาขึ้นศาลครั้งแรกวันที่ 24 ส.ค. ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 52 เวลา 09.00 น. ชาวบ้านย่าหมีพร้อมด้วยเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จ.พังงา-ภูเก็ต 60 คน เดินทางมาศาล จ.พังงา เพื่อให้กำลังใจญาติพี่น้อง บ้านย่าหมี 17 ราย ที่โดน บริษัท นาราชา จำกัด เป็นโจทย์ยื่นฟ้องในข้อหา ร่วมกันบุกรุกหรือเข้าไปกระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นโดยปกติสุข และร่วมกันลักทรัพย์หรือรับของโจร (ต้นงวงช้าง)

โดยที่ชาวบ้านย่าหมีและเครือข่ายอนุรักษ์ฯได้เดินขบวนจากสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์(สวนสมเด็จ) พร้อมถือป้ายผ้ามีข้อความว่า “ผู้พิทักษ์ป่า ปกป้องแผ่นดิน ต้องได้รับความยุติธรรม” หรือ “พ่อแม่หนูทำผิดอะไรหรือ??” เดินตามถนนเส้นหลักจนถึงหน้าประตูทางเข้าศาล โดยมีนายกิตติกร กิตติพานประยูร เป็นผู้พิพากษาออกนั่งพิจารณาคดีบัลลังก์ที่ 2

ในด้านยุติธรรม จ.พังงาได้ส่งเจ้าหน้าที่ 2 คนเข้าร่วมฟังการพิจารณาคดีในครั้งนี้ด้วย เพื่อรับทราบข้อมูลและให้ความช่วยเหลือกับชาวบ้านย่าหมี

ชุมชนบ้านย่าหมีเคยได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งแรกเมื่อ วันที่ 18 ธ.ค. 2545 ประเภทชุมชน และวันที่ 24 พ.ย.52 ชุมชนบ้านย่าหมีได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวเป็นครั้งที่สอง คือ  รางวัลสิปปนนท์ เกตุทัต 5 ปี ซึ่งมอบให้กับชุมชนที่ดูแลป่าติดต่อกันอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี

ส่วนผลการพิจารณาคดีศาลเลื่อนการไต่สวนมูลฟ้องไปเป็นวีนที่ 17-18 พ.ค.53

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: