homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

นักอนุรักษ์รางวัลลูกโลกสีเขียว
ชาวย่าหมีปกป้องป่าสงวนฯ แต่ถูกนายทุนฟ้อง...ยุติธรรมแล้วหรือ??

วันที่ 18 ธันวาคม 2545 ชุมชนบ้านย่าหมีได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทชุมชน รางวัลชมเชย ที่สร้างสรรค์อนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรป่า

นั่นเป็นครั้งแรกที่ชุมชนนักอนุรักษ์บ้านย่าหมีได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว และอีก 7 ปี ต่อมา วันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 ตัวแทนชุมชนบ้านย่าหมีต้องเดินทางไปรับรางวัลเดิมอีกครั้ง

หมู่บ้านย่าหมีเป็นชุมชนเล็กๆ หมู่ที่ 3 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงชายฝั่งเป็นหลัก ทอดแห หาหอย ตกปลา วางอวน  ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้และชายฝั่ง ชีวิตค่อนข้างผูกพันกับธรรมชาติ เพราะคน น้ำ ป่าต้องพึ่งพาอาศัยกัน

แต่แกนนำนักอนุรักษ์ จำนวน 17 คน ต้องเดินทางไปขึ้นศาลจังหวัดพังงาในวันที่ 30 พ.ย. เพราะบริษัท นาราชา จำกัด ...ฟ้องในข้อหา ร่วมกันบุกรุกหรือเข้าไปทำการใดๆ  อันเป็นการรบกวนการครอบครอง  อสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นโดยปกติสุข และร่วมกันลักทรัพย์หรือรับของโจร (ต้นงวงช้าง) ทั้งที่ชาวบ้านต้องการขึ้นไปสำรวจการบุกรุกและทำลายป่าสงวนแห่งชาติป่าช่องหลาด
กลางปี 2550 ชาวบ้านสังเกตเห็นบนภูเขามีการใช้รถแบ๊คโฮไถเปลี่ยนสภาพจากพื้นที่ป่าสมบูรณ์ และถางป่าทำให้กลายสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม ชาวบ้านเรียกกันว่า "ควนย่าหมี เขาช่องหลาด" มีพื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าช่องหลาด จึงช่วยกันสืบหาความจริง และพบว่า มีบริษัทร่วมทุนต่างชาติกว้านซื้อที่ดินของชาวบ้านและออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ ครอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าช่องหลาดที่อยู่ในเขตบ้านย่าหมีด้วย

ต่อมาชาวบ้านย่าหมีกว่า 30 คน ได้รวมตัวกันเข้าไปสำรวจพื้นที่ป่าต้นน้ำของชุมชน และต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2551 ชาวบ้านย่าหมี 17 คน ได้รับหมายเรียกผู้ต้องหาจากสถานีตำรวจภูธรเกาะยาว จ.พังงา 

ชาวบ้านย่าหมีต่อสู้เพื่อเรียกร้องขอผืนป่าสงวนแห่งชาติฯ นี้คืนกลับมา เพื่อเป็นสมบัติของชาติ อีกทั้งยังเป็นแหล่งป่าต้นน้ำของชาวบ้านทั้ง 5 หมู่บ้าน อีก 2 ตำบล คือบ้านช่องหลาด บ้านคลองเหีย บ้านย่าหมี ต.เกาะยาวใหญ่ และบ้านโล๊ะโป๊ะ ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา มีหมู่บ้านเพียงไม่กี่แห่ง ที่จะมีระบบนิเวศชายฝั่งครบและสมบูรณ์ดังเช่นหมู่บ้านย่าหมี อ่าวคลองสนจึงเปรียบเสมือนเป็น ตลาดสดของคนย่าหมีและคนทั้งเกาะยาวใหญ่

นับว่าเป็นเรื่องแปลกของวงการสิ่งแวดล้อมที่กลุ่มอนุรักษ์บ้านย่าหมีที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวถึง 2 ครั้ง โดนนายทุนที่บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติฯ ฟ้อง! 

หากรางวัลลูกโลกสีเขียวเป็นรางวัลที่แสดงให้เป็นว่า สมควรยกย่องและเป็นชุมชนต้นแบบ

การได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวถึง 2 ครั้ง ของหมู่บ้านย่าหมี ไม่สมควรได้รับการยกย่องและนำมาเป็นแบบอย่างหรอกหรือ??

ถ้าสังคมไม่นำเอาแนวคิดการอนุรักษ์ของหมู่บ้านย่าหมีมาเป็นต้นแบบแล้ว...จะมีรางวัลลูกโลกสีเขียวไปเพื่ออะไร??

สมควรแล้วหรือที่นักอนุรักษ์ทั้ง 17 คน ต้องถูกคนขายชาติฟ้องร้องดำเนินคดีทางกฎหมาย??

“การโดนฟ้องร้องเป็นคดีความไม่ทำให้เราเสียเกียรติหรือรู้สึกไม่ดี แต่ทำให้เรามีเกียรติมากกว่า ยิ่งทำให้เราต้องลุกขึ้นมาปกป้องหมู่บ้านของเรา...”

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: