homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

องค์การไฮเฟอร์ จัดอบรมแนวการทำงานให้ องค์กรคู่มิตรภาคใต้

23 พ.ย.52

วันที่ 23 พ.ย.52 เวลา 09.30 น. องค์การไฮเฟอร์ โปรเจค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จัดปฐมนิเทศและอบรมแนวการทำงานให้กับองค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูธรรมชาติอันดามัน ซึ่งเป็นองค์กรคู่มิตรที่ทำงานในพื้นที่ภาคใต้ จ.พังงา-ภูเก็ต  มีผู้อบรมจากองค์การไฮเฟอร์ฯ 3 คน นายอายุวัฒน์ ปทุมสา ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายโครงการ นายภานุ ภู่ทอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายอบรม และนายการุณ ศรีวงศ์รัตน์ ผู้ประสานงานภาคใต้ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 6 คน จากองค์การความร่วมมือฯ ซึ่งเป็นองค์กรคู่มิตร โดยการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-26 พ.ย นี้ ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

นายอายุวัฒน์ ปทุมสา ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายโครงการ  “องค์กรไฮเฟอร์ฯ ให้การสนับสนุนงบประมาณการทำงานชุมชนให้กับองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้เป็นปีแรก วัตถุประสงค์การอบรมครั้งนี้เพื่อ ทำความรู้จัก ให้ทราบถึงวิธีการทำงานขององค์การไฮเฟอร์ฯ สามารถนำไปปรับใช้ในการร่วมงานระหว่างกัน นอกจากนี้ให้ความรู้การบริหารจัดการโครงการและการทำงานพัฒนาชุมชนแบบองค์รวมโดยยึดคุณค่าเป็นพื้นฐาน

นายธนู แนบเนียร กล่าวว่า องค์การไฮเฟอร์ฯ สนับสนุนงบประมาณการทำงานในภาคใต้ปีนี้เป็นปีแรก ระยะเวลาโครงการ 3 ปี ทำงานในพื้นที่เป้าหมาย จ.พังงาและภูเก็ตเป็นหลักเป็นเป็นชาวประมงพื้นบ้าน ได้แก่ บ้านในหงบ-ควนคา ม.4 ต.ตากแดด, บ้านเกาะเคี่ยม-ท่าไร่ ม.5  ต.บางเตย, บ้านเกาะไม่ไผ่ ม.3 อ.เมือง  บ้านในไร่ ม.7  ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง ,บ้านท่าสนุก ม.3 ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา และบ้านแหลมหลา ม.5 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

สำหรับองค์การไฮเฟอร์ฯ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานกับกลุ่มคนด้อยโอกาสในสังคมทั้งในและต่างประเทศ มีพื้นที่การทำงานทั่วโลก 126 ประเทศ เช่น อเมริกา แอฟริกา ยุโรป  และในเอเชียมี 8 ประเทศ ได้แก่ ไทย จีน เวียดนาม กัมพูชา  ฟิลิปปินส์  อินเดีย ลาว พม่า  ส่วนพื้นทำงานในประเทศไทยมีที่ จ. เชียงใหม่ เชียงราย ขอนแก่น

ส่วนองค์การความร่วมมือฯ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนระดับท้องถิ่นที่งานกับชาวประมงพื้นบ้านใน จ.พังงา และภูเก็ต

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: