homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

นักอนุรักษ์บ้านย่าหมี รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 2

24 พ.ย.52

เมื่อวันที่ 24 พ.ย.  ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน ประธานคณะกรรมการตัดสิน รางวัลลูกโลกสีเขียว ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 11 เวลา 08.00 น. ที่อาคารสำนักงานใหญ่การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) งานนี้จัดขึ้นเพื่อยกย่อง และเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ที่ตั้งใจทำความดีด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 11 แบ่งออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภทชุมชน (ชุมชน ชุมชนเมือง เครือข่ายชุมชน) 2. ประเภทบุคคล  3. ประเภทงานเขียน  4. ประเภทกลุ่มเยาวชน  5. ประเภทความเรียงเยาวชน  6. ประเภทสื่อมวลชน  7. รางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต 5 ปีแห่งความยั่งยืน” และชุมชนย่าหมี ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา ได้รับรางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต 5 ปีแห่งความยั่งยืน”

นายสามารถ งานแข็ง อดีตผู้ใหญ่บ้านย่าหมี เป็นตัวแทนจากชุมชน ขึ้นรับรางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต 5 ปีแห่งความยั่งยืน” โดยรับมอบรางวัลจาก นางเอมิลี่ เกตุทัต และนอกจากนี้ยังมีชุมชนบ้านปางมะโอ จ.เชียงใหม่ ชุมชนบ้านท่าพรุ-บ้านอ่าวท่าเลน จ.กระบี่ ชุมชนเขาพระพุทธบาทน้อย จ.สระบุรี และชุมชนบ้านอาลอ-โดนแบน จ.สุรินทร์ ได้รับเช่นกัน

นายวีระศักดิ์  ชายเลี้ยง แกนนำเยาวชนบ้านย่าหมี กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า “ขอบคุณที่มีโครงการดีๆ แบบนี้ เป็นกำลังให้ชาวบ้านในการปกป้องป่าเงินรางวัลส่วนหนึ่งจะเอาเป็นกองทุนสำหรับต่อสู้คดีและอีกส่วนหนึ่งเป็นกองทุน สำหรับปลูกป่าและดูแลป่าเพื่อลดโลกร้อน”

สำหรับชุมชนบ้านย่าหมีเคยได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทชุมชน รางวัลชมเชย ครั้งแรกเมื่อเดือนธ.ค.พ.ศ.45 และครั้งนี้เป็นการรับรางวัลลูกโลกสีเขียวเป็นครั้งที่ 2

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: