homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

ชาวเกาะราชาร้องผู้ว่าฯนายทุนปิดทางสัญจร

หนังสือพิมพ์เสียงใต้ ฉบับวันที่ 9 ธ.ค. 52

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 8 ธ.ค.บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายสกฤษดิ์ จันทร์ดี ประธานชมรมอนุรักษ์เกาะรายา (เกาะราชา) พร้อมด้วยชาวบ้านหมู่ที่ 3,4,5 ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 100 คน ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายวิชัย ไพรสงบ ว่าด้วยเรื่องกรณีนายทุนก่อสร้างรีสอร์ทปิดเส้นทางของชาวบ้าน และห้ามประชาชน และรถบรรทุกทุกชนิดผ่าน โดยไม่มีการจัดเส้นทางอื่นไว้ทดแทนให้ ส่งผลให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

นายสกฤษดิ์ กล่าวว่า ในอดีตเกาะราชาใหญ่ ชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกร ทำไร่ ทำนา ทำสวนมะพร้าว และนำผลผลิตไปขายยังจังหวัดภูเก็ต โดยเรือหางยาว แต่ปัจจุบันธุรกิจท่องเที่ยวเข้ามายังเกาะราชา จึงมีนายทุนหลายกลุ่มเข้ามาซื้อที่ดินเพื่อสร้างที่พักและรีสอร์ท แต่ยังมีชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่ได้ขายที่ดินและยังทำสวนแบบดั้งเดิม ทั้งนี้เมื่อมีนายทุน เข้ามาซื้อที่ดินในบริเวณอ่าวสยาม และได้ก่อสร้างรีสอร์ท ในระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมาของการก่อสร้าง ได้เกิดปัญหาความขัดแย้งกับชาวบ้าน โดยที่ผ่านมาชาวบ้านไม่สามารถใช้เส้นทาง ขนถ่ายสินค้าเกษตร หรือขนถ่ายสินค้าใดๆ โดยผ่านเส้นทางนี้ได้เลย ทั้งที่เส้นทางสายนี้ใช้มากกว่า 80 ปี เป็นเส้นทางสายแรกของเกาะราชาใช้ขนถ่ายพืชไร่ สินค้าเกษตรเพื่อลงเรือหางยาวไปขายยังจังหวัดภูเก็ต และชาวเรือประมงทุกชนิดต้องใช้อ่าวนี้เป็นที่หลบมรสุมตะวันออกในช่วงเดือน พฤศจิกายน ถึง พฤษภาคม ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนมาร้องขอความธรรมจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ประธานชมรมอนุรักษ์เกาะรายา (เกาะราชา) ยังกล่าวต่ออีกว่า การทำการก่อสร้างของผู้ประกอบการรายนี้ยังส่งผลกระทบต่อการทำลายสิ่งแวดล้อม ทั้งทางทะเล แนวปะการัง และผลกระทบต่อการท่องเที่ยวอย่างรุนแรง การถมคูคลองการขุดทรายบริเวณชายหาด เพื่อปรับที่ภายในรีสอร์ท และการสร้างถนน ตัดภูเขา และป่าไม้ที่อ้างสิทธิ์ครอบครองว่าเป็นของสมัครพรรคพวกนักการเมืองใหญ่ แต่ที่สุดแล้วผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นอันดับแรกในการกระทำของผู้ประกอบการในครั้งนี้ คือ ประชาชนบ้านเกาะราชา หมู่ 3,4,และ หมู่ 5 ตำบลราไวย์ แทบทั้งสิ้น

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: