homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

ชาวบ้านกู้กูแถลงข่าวร้องศาลปกครอง เพิกถอนเอกสารสิทธิป่าชายเลน 

8 ธ.ค. 52

จากเหตุการณ์ที่นายทุนและนักการเมืองนามสกุลดังได้อ้างเอกสารสิทธิ์ จำนวน  2  แปลง โฉนดเลขที่ 35691 และ สค.1 เลขที่ 16  ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าชายเลนคลองบางชีเหล้า - ท่าจีน บ้านกู้กู หมู่ 3 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ได้เข้ามาบุกรุกทำลายและเปลี่ยนแปลงสภาพป่าชายเลน ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมานั้น ชมรมอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านกู้กูได้ยื่นหนังสือร้องเรียนถึง ผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต  กรมป่าไม้  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  และกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อให้เข้ามา แก้ไขปัญหาดังกล่าว ยังไม่มีคืบหน้าแต่อย่างใด

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 52 เวลา 13.30 น. ที่ ศาลาชุมชนอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านกู้กู ม.3 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านกู้กูจัดแถลงข่าว เพื่อชี้แจงกรณีชาวบ้านกู้กูจะเดินทางไปที่ศาลปกครอง จ.นครศรีธรรมราช  ในวันที่ 9 ธ.ค. 52  เพื่อให้ศาลปกครองสั่งให้กรมที่ดินเพิกถอนเอกสารสิทธิ โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๖๙๑  เลขที่ ๒๙๘๐  ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าชายเลนคลองบางชีเหล้า - ท่าจีน จ.ภูเก็ต

นายสมหมาย เจริญสุข บ้านเลขที่ 61/1 ม.3 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประธานชุมชน กล่าวถึงเรื่องที่ชาวบ้านกู้กูจะเดินทางไปศาลปกครองว่า “ป่าผืนนี้เป็นป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ และเป็นป่าชายเลนแห่งชาติแต่กลับมีคนมาแสดงกรรมสิทธิ์ อ้างว่าว่าเป็นเจ้าของพื้นที่แห่งนี้ ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง กรมสอบสวนคดีพิเศษ และกรมป่าไม้ ป่าผืนนี้เป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ และได้มีภาพถ่ายทางอากาศแสดงชัดเจนว่าเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ จึงทำให้พวกเราชาวบ้านกู้กูทุกคนจึงต้องรวมตัวกันไปร้องเรียนศาลปกครองที่ จ.นครศรีฯ เพราะเราต้องการหาความเป็นธรรมซึ่งเป็นศาลปกครองสูงสุดที่จะช่วย พวกเราเชื่อมั่นในศาลปกครองว่าจะสามารถช่วยได้”

นายอนุชา อาจหาญ บ้านเลขที่ 12/4 ม.3 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประธาน รสทป. กล่าวเสริมว่า “โฉนดนี้แบ่งได้ 2 ส่วน เป็นโฉนด 35691 จำนวน 21 ไร่ และสค.1 ในส่วนที่ร้องเรียนเป็นโฉนด 35691 จำนวน 21 ไร่ ป่าชายเลนผืนนี้ได้ประกาศตาม พรบ.ป่าไม้ ออกเมื่อ 2527 ให้เป็นพื้นที่ป่าเฉลิมพระเกียรติประกาศฉบับนี้ออกก่อน โฉนดที่เป็นกรณีอยู่ในขณะนี้ ปัจจุบันกรมที่ดินยังหาที่มาที่ไปของโฉนดฉบับนี้ไม่ได้ เรื่องการเพิกถอนเอกสารสิทธิ ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ สรุปผลการตรวจสอบแล้วว่าให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2550 ผ่านไปเกือบ 2 ปี ตอนนี้ทางกรมที่ดินท่านยังเพิกเฉย เราเลยรวมตัวกันฟ้องศาลปกครอง ป่าทั้งหมดทั้งทิศ เหนือ ใต้ ตก เป็นป่าชายเลนแต่ตรงกลางกลับมีการออกเอกสารสิทธิ เปรียบได้กับคนที่มีศีรษะล้านตรงกลาง ในการออกโฉนดนี้เป็นการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ ให้อธิบดีกรมที่ดินเพิกถอนนานแล้ว ชาวบ้านกู้กู ม.3 จำนวน 200 คนรวมตัวกันต่อสู้เพื่อเอาที่ดินสาธารณะกลับคืนมา เพื่อให้เป็นป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติต่อไป”

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: