homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

อธิบดีดีเอสไอพบองค์กรเครือข่ายจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ
พร้อมรับเรื่องร้องทุกข์นักอนุรักษ์พังงา

18 ม.ค. 52

เมื่อเวลา 20.30 น. วันที่ 18 ม.ค. ที่ผ่านมา ที่ ห้องจามจุรี ร.ร.ภูเก็ตเมอร์ลิน นายธาริต เพ็งดิษฐ์  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  พร้อมด้วย นายสรรเสริญ ปาลวัฒน์วิชัย ผู้บัญชาการสำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และพ.ต.ท.ประวุฒิ วงศ์สีนิล ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะเดินทางมาพบและร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการแก้ไขปัญหาการบุกรุก  ทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และที่ดินของรัฐ   ดำเนินรายการโดย นายไพทูล แพนชัยภูมิ ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (จ.ภูเก็ต)  และนายธนู แนบเนียร ผู้ประสานงานองค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน

ก่อนจบการเสวนานายส้อหล้า  ห่วงผล บ้านเลขที่  2/6  หมู่ 2 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา  ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตำบลเกาะยาวใหญ่  สมาชิกเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านตำบลเกาะยาวใหญ่  และเป็นตัวแทนภาคประชาชนด้านการมีส่วนร่วมในการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ จ.พังงา ได้ยื่นหนังสือต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อขอความเป็นธรรมและช่วยเหลือคดี เนื่องจากได้ถูกบริษัท  นาราชา  จำกัด  ฟ้องร้องในข้อหาร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ โดยโดนฟ้องร้องเป็นจำเลยที่  2  ร่วมกับบิดา นายส้าฝาด  ห่วงผล ซึ่งเป็นจำเลยที่  1

นายส้อหล้า  ห่วงผล กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ตนเองมีที่ดินอยู่ในพื้นที่บ้านย่าหมี ต.เกาะยาวใหญ่ จ.พังงา มีเอกสารสิทธิเป็นใบจองหรือ นส.2 และทราบว่าบริษัทดังกล่าวได้ออกเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดินทับที่ของตนเอง ทางบริษัทได้กล่าวหาว่าตนเองให้การเท็จ 

นายส้อหล้าได้ยื่นหนังสือพร้อมข้อเรียกร้องเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม 3 ข้อ คือ 1.ขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ให้คำปรึกษาและประกันตัวข้าพเจ้า ในวันที่  25  ม.ค.นี้  ที่ศาล จ.พังงารับฟ้องในคดีหมายเลขดำที่ 181/2552  2.ขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ  สนับสนุนพยานหลักฐานและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ในการปกป้องสิทธิ์ตามคดีที่ข้าพเจ้าได้รับการฟ้องร้องกล่าวโทษ และประการสุดท้ายขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดขอบเขตที่ดินบุคคล  เอกชน  และเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ให้มีความชัดเจนและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรป่าไม้  ที่ดิน ของรัฐ  ให้มีความยั่งยืนสืบไป

ทางศาล จ.พังงานัดไต่สวนมูลฟ้องครั้งแรกในวันที่  25  ม.ค. นี้  

     

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: