homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

การบุกรุกพื้นที่ป่าบ้านย่าหมี

จาก สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ 26 พฤศจิกายน 2552

               การบุกรุกที่ดินของรัฐโดยนายทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ยังคงเป็นปัญหาที่มีมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งต้นน้ำลำธาร ชุมชนบ้านย่าหมี ตำบลเกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ถูกบุกรุก โดยในปี 2549 มีโครงการสร้างรีสอร์ทและท่าเทียบเรือมารีน่า กลุ่มนายทุนซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนต่างชาติได้ใช้วิธีการกว้านซื้อที่ดิน ทั้งที่มีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์จากชาวบ้านโดยซื้อมาเพียง 100 ไร่ แต่กลับเปลี่ยนแปลงสภาพป่าไปถึงกว่า 1,000 ไร่ และพื้นที่บางส่วนที่ถูกกลุ่มนายทุนบุกรุกเข้าไปนั้น เป็นพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสงวนเกาะยาวใหญ่แปลงที่ 1 และป่าสงวนบ้านช่องเขาหลาด ทำให้ชาวบ้านในชุมชนบ้านย่าหมีต้องรวมกลุ่มเพื่อขัดขวางไม่ให้นายทุนเข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำ ซึ่งเปรียบเสมือนอู่ข้าวอู่น้ำของชาวบ้าน แต่ชาวบ้านที่รวมตัวกันในนามของกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กลับถูกกลุ่มนายทุนแจ้งข้อหาบุกรุกและร่วมกันลักทรัพย์กับศาลจังหวัดพังงา จำนวน 17 ราย ทั้งที่กลุ่มนายทุนดังกล่าวถูกกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี เพิกถอนใบอนุญาตสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำไปแล้ว แม้เบื้องต้นศาลปกครองกลางจะพิจารณาให้กรมการขนส่งทางน้ำฯ แพ้คดี แต่คดียังไม่สิ้นสุด อยู่ระหว่างการอุทธรณ์กับศาลปกครองสูงสุด โดยทางเครือข่ายชุมชนบ้านย่าหมีเตรียมร้องต่อศาลปกครอง เพื่อขอเป็นโจทก์ร่วมกับกรมการขนส่งทางน้ำฯ และในวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ ศาลจังหวัดพังงาจะนัดไกล่เกลี่ยอีกครั้ง ภายหลังนัดครั้งแรกไม่ประสบความสำเร็จด้วยปัญหาที่เรื้อรัง และยังเกี่ยวโยงไปถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่อาจมีส่วนรู้เห็นร่วมกับกลุ่มนายทุนในการออกเอกสารสิทธิ์ปลอม ทำให้นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ และเจ้าหน้าที่ ดีเอสไอ ต้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมด ซึ่งในเบื้องต้นได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเรื่องคดีความ รวมถึงได้มอบหมายให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้ามาดูแลเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลเพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดิน ส่วนกรณีที่ชาวบ้านทั้ง 17 คน ต้องการความช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างทนายนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เตรียมแก้ปัญหาระยะยาว ด้วยการมอบหมายให้ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พิจารณาแก้ไขระเบียบกองทุนยุติธรรม เพื่อช่วยสนับสนุนด้านงบประมาณ บ้านย่าหมี ไม่ใช่พื้นที่แรกที่ถูกนายทุนบุกรุก แต่เป็นหนึ่งพื้นที่ตัวอย่างให้รัฐบาลเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด เพราะชาวบ้านไม่ใช่เพียงต้องการที่ดินคืนมาเป็นของตนเองเท่านั้น แต่เป็นการเรียกร้องเพื่อขอให้รัฐช่วยฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำลำธาร ซึ่งเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า ไม่ให้ตกไปเป็นสมบัติส่วนตัวของนายทุน

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: