homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

ใบบอกข่าวจากชาวย่าหมี ต.เกาะยาวใหญ่  ฉบับที่  2

“เปิดโปงกระบวนการฮุบป่าสงวนแห่งชาติฯ” 
ออกเอกสารสิทธิ์ฯ  ขายบริษัทนายพลและทุนข้ามชาติ

                 เกาะยาวของเราอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ  มีความสงบเรียบง่ายตามวิถีชีวิตของชุมชนมุสลิม      จึงทำให้ผู้คนมากมายอยากจับจองเป็นเจ้าของ

            “นักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการ” ที่มันสนองชีวิตรับใช้นายทุน โดยมีนโยบายไว้คอรัปชั่น  มีกฎหมาย เครื่องแบบ อาวุธ ไว้ข่มขู่คุกคามพี่น้องชาวเกาะยาว    หวังเพียงเพื่อเศษเงินจากนายทุน เช่น การให้อนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือส่วนตัวขนาดใหญ่ การออกเอกสารสิทธิในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติฯ และพื้นที่สาธารณะ  การเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ของชาวบ้านที่ได้มาเป็น 20 ปี ด้วยพฤติกรรมของ “ข้าราชการชั่ว-นักการเมืองเลว” เหล่านี้ มันมีเวลาให้กับอาชีพนายหน้ามากกว่าบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชน คอยเป็นขี้ข้ารับใช้นายทุนมากกว่ารับใช้ประชาชนที่เสียภาษี(โดยไม่โกง) กว่า 30 ปีของการพัฒนาที่ดิน  ชายหาดที่เคยเงียบสงบป่าต้นน้ำที่สมบูรณ์ สวยงาม กลับตกเป็นของคนนอกและชาวต่างชาติ    ป่าสงวนแห่งชาติฯ โดนออกเอกสารสิทธิ์ทับ วันดีคืนดีลูกน้องนายพลทุนข้ามชาติ ข้าราชการและผู้นำท้องถิ่นชั่วๆบางคน ร่วมกันนำเครื่องจักรเข้ามาทำลายผืนป่าต้นน้ำ ของตำบลเกาะยาวใหญ่ แล้วเอาแผ่นดินชาติไปจำนองฟอกเงินธนาคาร ในขณะนี้ ดี เอส ไอ ลงดำเนินการจับกุมนายทุนและผู้นำท้องถิ่น สื่อมวลชนลงข่าวประจารทั่วประเทศแล้ว   และทาง บ.นาราชา ก็ออกมาเปิดโปงผู้รับสินบนแล้ว

            ขณะนี้ชาวบ้านย่าหมี 17 ราย ถูกกล่าวหาจากนายพลทุนข้ามชาติว่าเข้าไปบุกรุกพื้นที่และขโมยของ ทั้งที่เจตนารมณ์เพื่อปกป้องดิน  น้ำ  ป่า  ทะเล ของชุมชน   ชาวบ้านทั้ง 17 คนต้องได้รับการปกป้องจากอำนาจชั่วของกลุ่มทุน ข้าราชการและผู้นำชุมชนบางคน    และการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบทับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติฯจะต้องถูกเพิกถอน แผ่นดินนี้ต้องไม่ตกเป็นของต่างชาติ   เพื่อรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของคนเกาะยาว และคนไทยทั้งปวง

             สุดท้ายเราขอเชิญพี่น้องที่รักความเป็นธรรม เกลียดความชั่วมาร่วมกันประกาศพร้อมๆกันว่า”พอกันทีราชการชั่ว-นักการเมืองเลว” ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2551 ณ.ที่ว่าการอำเภอเกาะยาวเป็นต้นไป และเราต้องเชื่อมั่นในพลังของประชาชนเพื่อร่วมกันกระชากหน้ากาก เปิดโปงกลโกงและขบวนการปล้นแผ่นดินของข้าราชการท้องถิ่นในคราบนายหน้าค้าที่ดิน  ให้หมดสิ้นไปจากเกาะยาว                                      

“แผ่นดิน  น้ำ  ป่า  และทะเล นี้  ต้องได้กลับคืนเป็นของประชาชน”

ด้วยความรัก-สลาม-ดุอาร์ 
ชาวบ้านย่าหมี

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: