homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 

อบต.ไม้ขาวรับรอง 29 ไร่ เป็นสุสานมอแกน

12 พ.ค.53

   

จากกรณีที่ชุมชนมอแกน แหลมหลา-หินลูกเดียว ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต จำนวน  60 คน เดินทางมายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 มี.ค. ที่ผ่าน เพื่อเรียกร้องคัดค้านการกระทำของกรมธนารักษ์ที่ประกาศทับพื้นที่ป่าช้า ชุมชนมอแกน ม.5 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อยกให้ตำรวจภูธรภาค 8 สร้างสำนักงาน ทางด้านผู้ว่าฯ สั่งตั้งคณะทำงานขึ้นมา 1 ชุด ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับตัวแทนชาวบ้านหาทางออกของปัญหา และต่อมาเมื่อวันที่ 22 มี.ค.53  ชาวมอแกนบ้านแหลมหลาและบ้านหินลูกเดียวทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต จำนวน 70 คน เดินขบวนจากสุสานมอแกนมายังองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อเข้าร่วมเจรจาและให้ข้อมูลกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องที่ห้องประชุมของ อบต.ไม้ขาว ประกอบด้วย พ.ต.ท.ประวุธ  วงศ์สีนิล ผู้เชี่ยวชาญคดีพิเศษ 9 กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม นางสุพร  อุดมสิน ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.ภูเก็ต ประธานสำนักงานยุติธรรม จ.ภูเก็ต  พ.ต.ท.วินัย  คงแก้ว รองผู้กำกับสืบสวนสอบสวน สถานีตำรวจภูธรท่าฉัตรไชย ผลสรุปการประชุมให้รวบรวมหลักฐานทุกอย่างทั้งภาพถ่ายและเอกสารเพื่อให้ทางยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้ทำหนังสือส่งไปยังทางกองบังคับการตำรวจภาค 8 โดยที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวสนับสนุนข้อมูล ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 12 พ.ค.53 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต มีการประชุมสภา โดยมีนายโชคดี อินทร์กลับ เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว ในการประชุมวันนี้มีวาระหารือเรื่องรับรองที่ดินจำนวน 29  ไร่ ให้เป็นสุสานของชาวมอแกน ก่อนจะถึงวาระดังกล่าวมีชาวมอแกนจากบ้านแหลมหลา ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต จำนวน 20 คน เข้าห้องประชุม อบต.ไม้ขาวเพื่อร่วมรับฟังผลการหารือเรื่องสุสานมอแกน

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรกันพื้นที่จำนวน 29 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา เพื่อเป็นสุสานของชาวมอแกนบ้านแหลมหลา

นายวินูญ ตุหรัน ตัวแทนชาวมอแกนจากบ้านแหลมหลา ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต กล่าว พวกเราต้องติดตามให้กรมธนารักษ์ออกหนังสือรับรองที่ดิน 29 ไร่ โดยเร็ว เพราะสถานการณ์การเมืองไม่แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: