homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 

เลือก ผญบ.ย่าหมี เกาะยาวใหญ่เดือด นายทุนขนคนหนุนผู้สมัคร

14 พ.ค.53

เมื่อวันที่ 14 พ.ค.53  เวลา 08.30 น. ตัวแทนชาวบ้านหมู่ที่ 3 บ้านย่าหมี ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา จำนวน 4 คน ประกอบด้วย นายกันยา มาตรศรี นายอิบหร้อเหม ถิ่นเกาะยาว  นางวนิดา  ชำนินา และนายสวัสดิ์  ถิ่นเกาะยาว เดินทางไปที่ว่าการอำเภอเกาะยาวเพื่อร้องเรียนและขอให้ทางอำเภอมีการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านย่าหมี ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา ที่จะมีขึ้นในวันที่ 22 พ.ค. นี้

นางวนิดา  ชำนินา กล่าวว่า ชาวบ้านพบว่ามีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในบ้านย่าหมี 73 ราย เป็นคนที่อื่น ทราบว่ามีนายทุนได้ย้ายคนเหล่านี้เข้ามาอยู่ในบ้านย่าหมีเพื่อให้เข้ามาเลือกตั้งได้ การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านย่าหมี ก็ต้องเป็นคนย่าหมีที่เกิดและมีชีวิตอยู่ในบ้านย่าหมีที่ควรจะมีสิทธิเลือกตั้งได้

ทางอำเภอได้จัดให้คณะกรรมการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 3 คน  ซึ่งประกอบด้วย ปลัดอำเภอ 2 คน และกำนันตำบลเกาะยาวใหญ่ 1 คน เดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่บ้านย่าหมี ในวันจันทร์ที่ 17 พ.ค.นี้

สำหรับผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านย่าหมี หมู่ที่ 3 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา ที่จะมีขึ้นในวันที่ 22  พ.ค.นี้ มีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง 2 คน คือ หมายเลข 1 นายปรีชา  มาตรศรี  หมายเลข 2 นายต้าเหยบ  ชลหัตถ์ ซึ่งเป็นคนบ้านย่าหมีทั้งคู่และมีคะแนนเสียงที่สูสีกัน การแข่งขันเต็มไปด้วยความดุเดือด สำหรับผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในหมู่ 3 บ้านย่าหมี จำนวน  365 คน  แหล่งข่าวในพื้นที่กล่าวว่า มีนายทุนที่ทำการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติในเขตบ้านย่าหมีให้การสนับสนุนผู้สมัครหมายเลข 1 และได้ทำการย้ายทะเบียนบ้านคนต่างถิ่น ซึ่งเป็นคนมาจากภาคกลาง อีสานเข้ามาอยู่ใน หมู่ 3 บ้านย่าหมี จำนวน 73 คน โดยหวังว่าหากผู้สมัครเบอร์นี้ชนะได้เป็นผู้ใหญ่บ้านจะได้เป็นหูเป็นตาให้กับนายทุนกลุ่มนี้ที่การบุกรุกป่าสงวนฯ ได้อย่างสะดวก ทั้งยังประกาศอีกว่าจะทำให้แกนนำนักอนุรักษ์ที่ถูกกล่าวหาและฟ้องร้องเป็นจำเลย 17 คน เข้าคุก

ในขณะที่ผู้สมัครหมายเลข 2 ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประกาศนโยบายช่วยเหลือชาวบ้านในหมู่บ้านทุกกรณี โดยเฉพาะชาวบ้านที่ทำประโยชน์เพื่อส่วนร่วม เช่น นักอนุรักษ์ 17 ราย ที่โดนนายทุนบุกรุกป่าสงวนฯ ฟ้องร้องกลายเป็นจำเลย

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: