homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 

ร้องผู้ว่าฯเลือกผญบ.ไม่ใส  

หนังสือพิมพ์เสียงใต้ วันที่  15 มิ.ย 2553

ชาวบ้านร้องผู้ว่าฯ เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านย่าหมี ไม่โปร่งใสผู้ว่าฯให้ขยายเวลาการเลือกตั้ง และให้มีการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนไปก่อน

เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 14 มิ.ย. ที่ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมือง จ.พังงา แกนนำชาวบ้านย่าหมี หมู่ 3 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา นำโดยนายหรม หยั่งทะเล จากประชาคมบ้านย่าหมี นายปรีชา เมืองใหม่ กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้าน ตำบลเกาะยาวใหญ่ นางวนิดา ชำนินา สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์บ้านย่าหมี และนางกานดา โต๊ะไม สมาชิกกลุ่มประมงพื้นบ้าน ตำบลเกาะยาวใหญ่ เดินทางเข้ายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อ นายเยี่ยมสุริยา พาลุสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กรณีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่3 ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ส่อเจตนาไม่บริสุทธิ์

โดย นายหรม หยั่งทะเล จากประชาคมบ้านย่าหมี กล่าวว่า ชุมชนบ้านย่าหมี มีประชากรเกือบทั้งหมดนับถือศาสนาอิสลาม และมีความสัมพันธ์ฉันท์เครือญาติ มีวิถีชีวิตที่ต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติมาอย่างยาวนาน โดยที่ผ่านมา กระบวนการแก้ไขปัญหาในชุมชนได้ใช้หลักของศาสนา และความสัมพันธ์เครือญาติ จนสามารถจัดการปัญหาภายในชุมชนได้ดีเสมอมา กระทั่ง เมื่อมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 บ้านย่าหมี และมีการย้ายภูมิลำเนาของกลุ่มคน จำนวน 72 คน เข้ามาในพื้นที่อย่างส่อเจตนาไม่บริสุทธิ์ และตัวแทนชุมชนบ้านย่าหมีได้มีการเคลื่อนไหวคัดค้านการเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 72 คนดังกล่าว จนในที่สุดนายอำเภอเกาะยาวได้มีคำสั่งถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่3 ลำดับที่ 293 – 318 และ ลำดับที่ 320 – 365 อยู่บ้านเลขที่ 55, 55/1 – 55/17 ออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน เนื่องจากไม่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำในพื้นที่ จนเป็นสาเหตุทำให้เกิดความขัดแย้งในชุมชนและขยายเป็นวงกว้างอยู่ขณะนี้ ดังนั้น เพื่อเป็นการขจัดความขัดแย้งที่มีขึ้น จึงขอให้จังหวัดพังงาดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านครั้งนี้ และขอให้มีการดำเนินการให้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดยเร็วที่สุด

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า เรื่องนี้ทราบว่า ฝ่ายคู่กรณีได้มีการยื่นอุทธรณ์คำสั่งถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อนายอำเภอแล้ว แต่ขณะนี้ทางจังหวัดยังไม่ได้รับหนังสือจากทางอำเภอเกาะยาว ว่ามีความเห็นอย่างไรต่อคำอุทธรณ์ดังกล่าว การสั่งให้มีการเลือกตั้งในตอนนี้อาจผิดระเบียบได้ จึงให้ขยายเวลาการเลือกตั้ง และให้มีการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านไปก่อน
 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: