homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 

นักศึกษาวปอ.รุ่น52 ชื่นชม ‘ชาวบ้านกู้กู’ ร่วมปกป้องพื้นที่ป่าชายเลน

จาก   http://news.phuketindex.com/features/phuket-1100-184796.html

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 5 มิ.ย. 53 ที่ชุมชนอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านกู้กู ม.3 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต พล.ร.ท. อมรเทพ ณ บางช้าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) นำนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 52 จำนวน 135 คน ศึกษาดูงานด้านการจัดการป่าชายเลนบ้านกู้กู โดยมีนาย สุรทิน เลี่ยนอุดม นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา นายอนุชา อาจหาญ รองประธานชมรมอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านกู้กู ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

นายสุรทิน กล่าวว่า ชุมชนอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านกู้กู เป็นการรวมตัวของชาวบ้านในพื้นที่ในการปกป้องดูแลป่าชายเลนในพื้นที่ซึ่งถูกกลุ่มนายทุนบุกรุก โดยการออกโฉนด 21 ไร่ และเป็น สค.1 ยื่นขอออกโฉนดอีก 29 ไร่ รวมพื้นที่บุกรุก 50 ไร่เศษ ซึ่งขณะนี้ชุมชนได้ยื่นหนังสือให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบเพื่อเพิกถอนที่ดิน 2 แปลงดังกล่าวให้กลับมาเป็นของชุมชนอีกครั้ง

ขณะที่พล.ร.ท.อมรเทพ กล่าวว่านักศึกษา วปอ.รู้สึกชื่นชมชาวบ้านกู้กู ที่มีจิตสาธารณะที่ร่วมกันปกป้องผืนป่าชายเลนจากกลุ่มนายทุน ที่ใช้ช่องว่างทางกฎหมายมาหาประโยชน์ส่วนตน การกระทำดังกล่าวของชุมชนกู้กูจะเป็นตัวอย่างให้ชุมชนอื่นๆ ในการร่วมกันอนุรักษ์และปกป้องพื้นที่ป่าชายเลนจากการบุกรุกของนายทุน อย่างไรก็ตามคณะนักศึกษาขอเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไป ส่วนตนจะนำเรื่องดังกล่าวทำเป็นรายงานของการศึกษาดูงานของนักศึกษาเพื่อเสนอไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: