homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 

คลังหวังใช้งบไทยเข้มแข็งสร้างศูนย์ประชุมฯ ภูเก็ต

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์   วันที่ 28 กันยายน 2552

คลังเสนอของบไทยเข้มแข็งสร้างศูนย์ประชุมนานาชาติภูเก็ตครบวงจรบนพื้นที่ราชพัสดุ 150 ไร่ รวมใช้งบ 3.7 พันล้านบาท

นพ.พฤฒิชัย ดำรงรัตน์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  เดินทางไปตรวจดูพื้นที่การก่อสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติภูเก็ต  เพื่อชี้แจงให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เข้าใจความจำเป็นในการใช้พื้นที่ก่อสร้าง 150 ไร่ บริเวณหาดไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต มูลค่าโครงการ  3,740  ล้านบาท โดยได้วางเป้าหมายให้ศูนย์ประชุมดังกล่าวเป็นสถานที่ใช้จัดประชุมระดับนานาชาติในภูมิภาคอาเซียน ด้วยการมีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบวงจร รองรับผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 1.6 ล้านคนต่อปี มีอาคารศูนย์ประชุมมีห้องประชุมขนาดใหญ่จุได้ถึง 4,000  คน ขนาดกลางจุได้  2,500  คน  และห้องประชุมขนาดเล็ก 4 ห้อง ๆ ละ 500 คน  และห้องประชุมขนาดย่อย 

นอกจากนี้ ยังมีอาคารจัดนิทรรศการ โรงแรมระดับ 4 ดาว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและผู้เข้าร่วมประชุม 350 ห้อง และมีพื้นที่จอดรถยนต์และรถบัสได้ถึง 1,000 คัน

ส่วนงบประมาณการก่อสร้างนั้น นพ.พฤฒิชัย กล่าวว่า  กระทรวงการคลังได้เสนอรัฐบาลจัดสรรงบไทยเข้มแข็งมาใช้ดำเนินโครงการ คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี  2553 และเริ่มเปิดให้บริการได้ในปี  2555  โดยโครงการดังกล่าวเป็นการนำพื้นที่เปล่าของที่ราชพัสดุมาพัฒนาเพิ่มมูลค่า  เพื่อส่งเสริมธุรกิจจัดการประชุม การท่องเที่ยว การแสดงนิทรรศการและสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น จะสามารถดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาภูเก็ตได้ถึง 2 ล้านคนต่อปี  และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมีเงินหมุนเวียนถึง  20,000  ล้านบาท

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: