homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 

ยื่นป.ป.ช.สอบสิทธิที่ดินภูเก็ต

จากหนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 9 สิงหาคม 2553 หน้าที่ 14 คอลัมน์ข่าวสั้น

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 53 นายอนุชา อาจหาญแกนนำชาวบ้านกู้กู หมู่ 3 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ตัวแทนชาวบ้านจาก จ.ภูเก็ตและพังงา 50 คน เข้ายื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เนื่องจากมีการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบผู้ได้รับประโยชน์ล้วนแต่เป็นคนของพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) โดยกรณีบ้านย่าหมีมีหนังสืออนุญาตของเจ้าหน้าที่ให้ใช้พื้นที่สาธารณะในทะเล โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อชาวบ้านที่ทำประมงพื้นบ้านมาหลายชั่วอายุคน หากมีการก่อสร้างตามที่อนุญาตจะทำลายแหล่งหญ้าทะเลและที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อน ไม่สามารถฟื้นฟูกลับมาได้อีก

“บ้านกู้กูมีพฤติกรรมเหมือนกัน คือกลุ่มทุนที่ครอบครองพื้นที่ล้วนแต่เป็นคนของพรรคประชาธิปัตย์จึงเชื่อได้ยากว่านายกฯ จะดำเนินการตรงไปตรงมา ชาวบ้านเกรงว่าจะเหมือนกรณีเขาแพง จึงชิงยื่นหนังสือให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบก่อน” นายอนุชากล่าว

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: