homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 

พท.ขุดปมที่ดิน"อนันต์ อนันตกูล"บี้ ปชป.ส่อรุกป่าชายเลนภูเก็ตกระทบโครงการเฉลิมพระเกียรติ มีหลักฐานชัด

จาก มติชนออนไลน์ 19 กรกฎาคม 2553

หลังพรรคเพื่อไทย(พท.)เปิดประเด็นการถือครองที่ดินบนเขาแพง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ของคนใกล้ชิดแกนนำ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)ที่ส่อว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย และยังไม่ได้ข้อสรุปนั้น  ล่าสุด พท.ได้แถลงกล่าวหานายอนันต์ อนันตกูล อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย และอดีตเลขาธิการ ปชป. เรื่องการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลนคลองบางชีเหล้า-คลองท่าจีน บ้านกู้กู หมู่ที่ 3 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต

ทั้งนี้ นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองหัวหน้า พท. แถลงที่ พท.เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ว่าราษฎรบ้านกู้กู ได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และถวายฎีกาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ กรณีมีกลุ่มนายทุน อดีตนักการเมืองคนสำคัญของ ปชป. เคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ปชป.ระหว่างปี 2540-2542 ได้บุกรุกครอบครองป่าสงวนฯ ป่าคลองบางชีเหล้า-คลองท่าจีน จำนวน 50 ไร่ ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 35691 เป็นการออกโฉนดโดยมิชอบและยังได้บุกรุกเพิ่มเติม ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม สร้างความเสียหายส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์วิทยาและความเป็นอยู่ของราษฎรที่ได้อาศัยป่าชายเลนเลี้ยงชีพมาหลายชั่วอายุคน รวมทั้งยังกระทบกระเทือนต่อโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

"หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น จ.ภูเก็ต กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง กรมพัฒนาที่ดิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) ได้สรุปความเห็นพ้องต้องกันว่า ที่ดินดังกล่าวเป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์ ไม่เคยมีการใช้ประโยชน์มาก่อน การออกโฉนดเกิดจากส.ค.1 มาจากที่อื่น  โดยในประเด็นนี้ ราชเลขาธิการในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้มีหนังสือให้ทางราชการให้ความเป็นธรรมและช่วยเหลือราษฎรด้วย"นายปลอดประสพ กล่าว

ลั่นมีหลักฐานชัดไม่กลัวถูกฟ้อง

นายปลอดประสพ กล่าวว่า พท.ได้ตรวจสอบและสรุปได้ว่า การออกเอกสารสิทธิโฉนด เลขที่ 35691 จาก ส.ค.1 เลขที่ 16 และเลขที่ 17 อาจเข้าลักษณะส.ค.บิน ทำให้การออกเอกสารสิทธิเป็นไปโดยไม่ชอบ จึงขอเรียกร้องให้นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี สั่งให้กรมที่ดินเพิกถอนโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าว ดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกโฉนด และดำเนินคดีกับผู้บุกรุกทุกคน รวมไปถึงการดำเนินการฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนให้คงความอุดมสมบูรณ์ และมอบเรื่องดังกล่าวให้ ดีเอสไอ เป็นเจ้าของเรื่อง เพราะประชาชนในพื้นที่เชื่อว่า มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้อง โดย พท.จะเข้ายื่นหนังสือต่อนายอภิสิทธิ์ อย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้

ผู้สื่อข่าวถามว่า อดีตเลขาธิการ ปชป.ที่กล่าวถึงหมายถึงใคร นายปลอดประสพ กล่าวว่า "นายอนันต์ อนันตกูล ขอให้ระบุไปเลย ผมไม่กลัวว่า จะถูกฟ้อง เพราะมีหลักฐานชัดเจน"

กก.ที่ดินสรุปผลสอบ"เขาแพง"

ส่วนกรณีนายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ อธิบดีกรมที่ดิน มีคำสั่งที่ 1715/2553 ลงวันที่ 29 มิถุนายน แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง มีน.ส.ลินดาวรรณ ธรรมวุฒิชัย นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สำนักมาตรฐานหนังสือสำคัญ เป็นประธาน ตรวจสอบการออกโฉนดที่ดินเลขที่ 28109 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ให้แก่นายแทน และกรณีการออกโฉนดที่ดินของบริษัทชนาพันธุ์ จำกัด ที่มีนายนิพนธ์ เป็นหุ้นส่วน ตั้งอยู่ ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย ซึ่งคณะกรรมาธิการ(กมธ.)การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ขอให้ตรวจสอบ โดยเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม คณะกรรมการฯได้ตรวจสอบเอกสารการออกโฉนดที่ดินทั้ง 2 แปลง และได้ข้อสรุป เพื่อเสนอไปยังอธิบดีกรมที่ดิน ดังนี้

1.ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 28109 ต.แม่น้ำ  เป็นโฉนดที่ดินที่ออกจากหลักฐาน น.ส.3ก. เลขที่ 3301, 3302 และ 3885 ต.แม่น้ำ ซึ่ง น.ส.3ก. ดังกล่าวออกสืบเนื่องจากหลักฐาน ส.ค.1 เลขที่ 85, 97 และ 94 (บางส่วน) หมู่ 6 ต.แม่น้ำ มีตำแหน่งที่ดินตรงตามหลักฐาน ส.ค.1 ที่แจ้งการครอบครองไว้เนื่องจากที่ดินข้างเคียง มีส.ค.1 ซึ่งเจ้าของที่ดินแต่ละแปลงได้แจ้งไว้สอดคล้องกัน

2.ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 35410 ต.อ่างทอง เชื่อได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินตาม ส.ค.1 เลขที่ 95 หมู่ 6 ต.แม่น้ำ โดยปรากฏจากเอกสารทะเบียนการครอบครองที่ดิน หมู่ 6 ต.แม่น้ำ ลำดับที่ 95 ได้หมายเหตุว่า มีการออกน.ส.3ก. เลขที่ 3302 และ 1894 ประกอบกับจากการตรวจสอบข้างเคียงใน ส.ค.1 เลขที่ 259, 255 และส.ค.1 เลขที่ 469 หมู่ 5 ต.อ่างทอง และการสอบสวนพยานบุคล ปรากฏว่าที่ดินมีสภาพต่อเนื่องสอดคล้องกันจริง 

"ส.ค.1"ล่องหนสอบต่อไม่ได้

3.เนื่องจากสารบบชั้นการออก น.ส.3 ก. เลขที่ 3285 ต.แม่น้ำ และ น.ส.3ก. เลขที่ 1894 และ 1895 ต.อ่างทอง ได้สูญหายไป คณะกรรมการฯ จึงไม่สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงในขณะนั้นได้ทั้งหมด เพราะจะต้องตรวจสอบพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน และพยานเอกสารประกอบ จึงเสนอให้ จ.สุราษฎร์ธานี ดำเนินการสอบสวนเจ้าของที่ดินเดิม ประกอบการนำชี้รูปแปลงที่ดินตามที่มีการครอบครองทำประโยชน์ให้เสร็จสิ้น เพื่อให้ทราบตำแหน่งของส.ค.1 ที่ถูกต้องแต่ละแปลง แล้วนำรูปแผนแผนที่ที่ได้จากการนำชี้ของเจ้าของที่ดินแต่ละแปลงมาครอบลงในแผนที่โฉนดที่ดิน โดยนำข้อมูลของส.ค.1 ที่คณะกรรมการฯได้มา ไปประกอบการดำเนินการด้วย และจัดทำรูปแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินในชั้น น.ส.3ก. พร้อมทั้งแก้ไขการลงหมายรูปแผนที่ในระวางรูปถ่ายทางอากาศให้ถูกต้องตามที่ได้มีการดำเนินการรังวัดออกน.ส.3ก. ในขณะนั้น เสร็จแล้วส่งรูปแผนที่พร้อมหลักฐานการนำชี้ของเจ้าของที่ดินเดิมให้กรมที่ดิน เพื่อประกอบการพิจารณาว่า การออกโฉนดที่ดินดังกล่าวได้ออกถูกต้องตามหลักฐานและเนื้อที่ดินที่ครอบครอง มีการปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดในประมวลกฎหมายที่ดินหรือไม่ และจะต้องดำเนินการเพิกถอนหรือแก้ไขหรือไม่ อย่างไร

แนะส่งเรื่องหาข้อสรุป"ลาดชัน"

4.กรณีที่ดินมีจำนวนเนื้อที่เพิ่มมากขึ้นจากหลักฐานเดิมมีสาเหตุหลายประการ แต่ในกรณีนี้ต้องพิจารณาว่า จำนวนเนื้อที่ที่แตกต่างดังกล่าวเป็นเนื้อที่ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่เจ้าของที่ดินสามารถขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามที่มีการครอบครองทำประโยชน์ ตามระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2532) กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งตามระเบียบจะต้องตรวจสอบหลักฐานเอกสารและพยานบุคคลที่ครอบครองทำประโยชน์ เจ้าของที่ดินข้างเคียงตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา

5.ประเด็นเรื่องความลาดชันของพื้นที่ด้านทิศเหนือ มุมตะวันตกของโฉนดที่ดินเลขที่ 28109 ต.แม่น้ำ ซึ่งจากการตรวจสอบในพื้นที่จริงพบว่า มีความลาดชันจริง ส่วนความลาดชันดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ที่กำหนดเกณฑ์ความลาดชันโดยเฉลี่ย 35 เปอร์เซ็นต์หรือไม่ ควรส่งเรื่องให้กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจสอบเพื่อให้ได้ความชัดเจนในเรื่องนี้ก่อน แล้วจึงนำมาพิจารณาว่า ที่ดินบางส่วนด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ(ด้านทิศเหนือ มุมตะวันออก บริเวณส่วนที่เป็นปลายแหลม) เป็นที่ดินที่ขัดต่อนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ดังกล่าวหรือไม่ และจะต้องดำเนินการเพิกถอนหรือแก้ไขที่ดินบริเวณดังกล่าวหรือไม่อย่างไร ต่อไป

เสนอตั้งกก.เอาผิดวินัยเจ้าหน้าที่

6.กรณีเรื่องของเขตป่าไม้ จากการตรวจสอบพยานหลักฐานต่างๆ ปรากฏว่า บริเวณดังกล่าวไม่มีการประกาศเป็นเขตป่าไม้ หรือเขตอุทยาน หรือป่าชุมชนแต่อย่างใด มีป่าสงวนแห่งชาติและป่าไม้ถาวรบริเวณที่ใกล้ที่สุด จะห่างจากบริเวณที่ดินที่มีการร้องเรียนประมาณ 3-4 กิโลเมตร ส่วนที่ดินที่อ้างว่าเป็นเขตป่าชุมชน ยังไม่ปรากฏหลักฐานการประกาศเขตป่าชุมชนในบริเวณพื้นที่ ที่มีการร้องเรียน และบริเวณที่ดินที่ร้องเรียนตั้งอยู่ในบริเวณติดต่อคาบเกี่ยวกันระหว่าง ต.แม่น้ำกับ ต.อ่างทอง 

7.กรณีเอกสารสูญหาย จากการตรวจสอบในเบื้องต้นเชื่อว่า เอกสารสารบบสูญหายในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปี 2548 ควรส่งเรื่องให้กองการเจ้าหน้าที่ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดำเนินการทางวินัยกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เนื่องจากสารบบที่ดินแปลงดังกล่าวสูญหายทำให้กรมที่ดินไม่สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงและหลักฐานเดิมของ ที่ดินอันเป็นสาระสำคัญที่พิสูจน์ความจริงและชี้แจงต่อผู้เกี่ยวข้องได้ เป็นเหตุให้กรมที่ดินได้รับความเสียหายร้ายแรง

ที่ดินสมุยยังไม่เจอหายช่วงไหน

นายจำลอง โพธิ์เพชร เจ้าพนักงานที่ดินจ.สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย กล่าวถึงการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีต้นขั้ว ส.ค.1 เลขที่ 97 ที่นำมาออกเป็นโฉนดที่ดินของนายแทน ว่า การตรวจสอบยังไม่เรียบร้อยดี ได้สอบถามไปยังเจ้าพนักงานที่ดิน จ.สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ก่อนตนถึง 2 คน ก็ได้รับการยืนยันว่า ต้นขั้วส.ค.1 ฉบับดังกล่าว ไม่มีอยู่ในสารบบมาแต่ต้น จึงต้องสืบไปจนถึงคนที่เห็นต้นขั้วส.ค.1 ฉบับดังกล่าวเป็นคนสุดท้าย ถ้าหายที่ใครก็ไม่มีทางเลือก ต้องลงโทษเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง       

ผู้สื่อข่าวถามว่า เป็นไปได้หรือไม่ว่าส.ค.ฉบับที่หายจะถูกนำไปออกโฉนดที่ดินแปลงอื่นแล้ว นายจำลอง กล่าวว่า เป็นไปไม่ได้ เพราะตามปกติเมื่อนำส.ค.1 ไปแปลงเป็นน.ส.3 ก.ก็จะมีการขีดคร่อมส.ค.1ที่เป็นของหลวง ว่ามีการนำไปออกเป็นน.ส. 3 ก.ฉบับไหนไปแล้ว เมื่อถามถึงคดีแบนดิโดสและคดีเดอะพีค ที่ดีเอสไอเข้ามาตรวจสอบก็พบการส.ค.1 จากที่ราบบินไปออกโฉนดบนที่ภูเขาเกาะสมุย นายจำลอง กล่าวว่า เรื่องนี้ต่างกัน เพราะกรณีเดอะพีคเป็นการนำส.ค.1 ที่ใช้ออกโฉนดไปแล้ว กลับมาใช้อีกครั้ง

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: