homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 

นศ.สถาบันพระปกเกล้าลงพื้นที่เกาะยาวแลกเปลี่ยนวิถีชีวิตพอเพียงยั่งยืน

11 พ.ย.53

  

เมื่อวันที่ 11 พ.ย.53 เวลา 09.00 น. นักศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขรุ่นที่ 2 จำนวน 16 คน  ภายใต้การดูแลของนางสุนีย์  ไชยรส อาจารย์ที่ปรึกษาและอดีตอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เดินทางลงพื้นที่หมู่บ้านย่าหมี หมู่ที่ 3 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา เพื่อศึกษา เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประเด็นชุมชนมุสลิม วิถีชีวิตพอเพียงและยั่งยืน ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกับทรัพยากรธรรมชาติและมีการจัดการอย่างยั่งยืน ซึ่งบุคคลที่เข้าเรียนหลักสูตรนี้จะเกี่ยวข้องและมีส่วนแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นต่างๆ ทั้งยังเป็นนักศึกษามีความหลากหลาย เช่น ข่าราชการ อัยการ ทหาร ตำรวจ นักธุรกิจ นักร้อง นักการเมือง แม่ชี เป็นต้น

นางสุนีย์  ไชยรส อาจารย์ที่ปรึกษากล่าวว่า “ก่อนที่จะเดินทางมาที่บ้านย่าหมีได้ไปที่บ้านทุ่งหว้าบ้านทับตะวัน บ้านน้ำเค็ม เป็นพื้นที่ อ.ท้ายเหมืองและตะกั่วป่า การพาคณะนักศึกษามาลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อให้ตัวนักศึกษาได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันของชาวบ้านกับทรัพยากรที่พึ่งพาอาศัยกัน ได้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆ  และกระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน ที่สำคัญเป็นการเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษาเองด้วย”

เมื่อคณะนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเดินทางมาถึงจุดแรกที่ชาวบ้านย่าหมีพาไปเยี่ยมชม คือ ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ของชุมชน

นายสามารถ งานแข็ง อดีตผู้ใหญ่บ้านคนแรกของบ้านย่าหมีเป็นตัวแทนของชุมชนบรรยายความสัมพันธ์ของชาวบ้านกับทรัพยากรและการจัดการป่าชายเลนว่า ป่าชายเลนที่เห็นทั้งหมดในเขตบ้านย่าหมีชาวบ้านได้ทำเป็นป่าชายเลนชุมชน ซึ่งมีพื้นที่ 2,800 ไร่ ชาวบ้านทั้งเด็กและผู้ใหญ่เข้าใช้หากินจากป่าชายเลนทุกวัน เช่น ตกปู หาหอยจุ๊บแจง หอยตาแดง และป่าชายเลนยังช่วยป้องกันลมพายุในช่วงมรสุมได้เป็นอย่างดี จากการที่พวกเราช่วยกันอนุรักษ์ ดูแลป่าชายเลนอย่างต่อเนื่องทำให้ได้รับรางวัลโลกสีเขียวถึง 2 ครั้ง ๆ แรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2545 และครั้งล่าสุด ปี พ.ศ. 2552 ตอนนี้พวกเรากำลังปกป้องป่าสงวนแห่งชาติและเป็นป่าต้นน้ำของหมู่บ้านจากการบุกรุกของนายทุนที่จะเอาไปสร้างเป็นรีสอร์ทและบ้านพักตากอากาศ

หลังจากนั้นคณะนักศึกษาเดินทางไปที่มัสยิดบ้านย่าหมีเพื่อล้อมวงแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาและสถานการณ์ทรัพยากรบ้านย่าหมี และเดินทางกลับเพื่อไปลงพื้นที่ เกาะลิบง จ.ตรังต่อไป

สำหรับบ้านย่าหมีเป็นชุมชนนักอนุรักษ์ที่มีการจัดการป่าชายเลนชุมชนจนได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว 2 ครั้งๆ แรกได้รับเมื่อวันที่ 18 ธ.ค.45 เป็นรางวัลชมเชย ประเภทชุมชน และครั้งที่สองเมื่อวันที่ 24 พ.ย.52 เป็นรางวัลสิปปนนท์ เกตุทัต ซึ่งมอบให้กับชุมชนที่ดูแลป่าติดต่อกันอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี  

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: