homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 

เครือข่ายชุมชนชายฝั่งพังงาร่วมถกแก้ปัญหาบุกรุกที่สาธารณะชุมชน

23 ธ.ค.53

  

                วันที่ 23 ธ.ค.53 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยเป็นเจ้าภาพร่วมกับเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง จ.พังงา ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 จ.ภูเก็ต และองค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามันจัดการประชุมเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง จ.พังงา  ริมชายหาดบ้านเขาปิหลาย หมู่ที่ 14 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา มีตัวแทนชุมชนชายฝั่งจาก อ.คุระบุรี อ.เกาะยาว อ.ตะกั่วทุ่ง อ.ทับปุด อ.เมือง และ อ.ท้ายเหมือง รวม จำนวน 90 คน โดยมีนายมานะ  จรุงเกียรติขจร นายอำเภอตะกั่วทุ่ง จ.พังงาเปิดการประชุมฯ นายสมาน  ทันยุภัก ตัวแทนเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง จ.พังงาเป็นกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมว่า “การจัดประชุมของเครือข่ายชุมชนชายฝั่งครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 8 แล้ว เป็นการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ปี ซึ่งเป็นการประชุม 3 เดือน/ครั้ง เพื่อให้ชุมชนชายฝั่งได้มาถกเถียงแลกเปลี่ยนปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เป็นการขยายแนวร่วมและเครือข่ายชุมชนชายฝั่งที่ดำเนินกิจกรรมจัดการทรัพยากรธรรมชาติทั้งในระดับพื้นที่จนถึงระดับจังหวัด และเกิดการวางแผนดำเนินงานร่วมกับระหว่างชุมชนและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง”  พร้อมกันนี้นายมานะ  จรุงเกียรติขจร นายอำเภอตะกั่วทุ่ง จ.พังงานำผู้ร่วมประชุมปลูกต้นจิกทะเล เพื่อเป็นป่าชายหาด ปกป้องคลื่นลมให้กับชุมชนเขาปิหลาย

                ประเด็นแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ประเด็นที่ผู้เข้าร่วมสนใจและถกเถียงคือประเด็นของเจ้าภาพในพื้นที่ คือ อบต.โคกกลอย จ.พังงาถูกบริษัทเอกชนแจ้งความข้อหาบุกรุก

                นายวินัย  ยะเด็น  ผู้ใหญ่บ้านเขาปิหลาย หมู่ที่ 14 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา กล่าวว่า “เมื่อกลางปี 2552 ทางอบต.ได้ทำโครงการทำแผนพัฒนาชุมชน จัดทำโครงการถนนบล็อคตัวหนอนและปลูกหญ้าเพื่อปรับภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบลโคกกลอย เมื่อ อบต.ได้ว่าจ้างให้ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการ เจ้าของที่ดินที่ติดกับโครงการพัฒนาถนนได้แจ้งความดำเนินคดีกับนายกและ อบต.โคกกลอย ข้อหาบุกรุก  ซึ่งพื้นที่ชายหาดเขาปิหลายที่ทางอบต.กำลังทำถนนเป็นทางสาธารณะที่ชาวบ้านใช้สัญจรไปมาเพื่อไปที่จอดเรือริมชายหาด เส้นทางนี้ใช้กันมามากกว่า 50 ปีแล้ว เมื่อทางบริษัทเอกชนฟ้อง อบต.ทำให้ชาวบ้านที่สัญจรทางสาธารณะนี้เกิดความหวาดกลัว เมื่อตำรวจทำสำนวนเสร็จแล้วจริงไปให้ ปปช.”

                ทางชุมชนชายฝั่งที่เป็นเครือข่ายหลายพื้นที่เกิดปัญหาไม่ต่างกัน คือบริษัทเอกชนบุกรุกที่สาธารณะและในอำนาจทางกฎหมายฟ้องร้องประชาชนทำให้ประชาชนหวาดกลัว  จากการนำเสนอประเด็นร้อนของพื้นที่เขาปิหลายทำให้ตัวแทนชุมชนชายฝั่งสนใจและร่วมแลกเปลี่ยนนำเสนอวิธีการผลักดันและแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งจะเป็นแนวร่วมในการต่อสู้เพื่อปกป้องพื้นที่สาธารณะของชุมชนต่อไป

                ในส่วนเวทีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นแนวทางและแผนปฏิบัติราชการในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบหน่วยงานสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พังงา ศูนย์ประสานงานป่าไม้ จ.พังงา ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 จ.ภูเก็ต ศูนย์วิจัยป่าชายเลนพังงา และส่วนบริหารจัดการป่าชายเลนที่ 2 ดำเนินรายการโดย ธนู  แนบเนียร ผู้อำนวยการความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน ซึ่งทุกๆ หน่วยงานล้วนเกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางบกและทะเล ในอดีตที่ผ่านมาเครือข่ายชุมชนชายฝั่งได้จัดกิจกรรมและวางแผนจัดการทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และพร้อมให้ความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชนชายฝั่งต่อไป

  

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: