homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

DSI ลงบ้านย่าหมี ต.เกาะยาวใหญ่ สำรวจแนวเขตป่าสงวนฯ ที่ถูกต้อง

โดย ARR 15 กรกฎาคม 2551
 
สืบเนื่องมาจากที่มีกรณีบริษัทร่วมทุนต่างชาติเข้ามาซื้อที่ดินบริเวณหน้าหาดคลองสนและบนภูเขา ซึ่งติดเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าช่องหลาด ในเขตบ้านย่าหมี ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา และได้ทำการถางไถบุกรุกพื้นที่เข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และทางกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประมงพื้นบ้าน บ้านย่าหมีได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาดำเนินการตรวจสอบ และรังวัดที่ดินทำแนวเขตให้ถูกต้องตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น
 
ความคืบหน้า เมื่อวันที่15 กรกฎาคม 2551 กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอ
นำทีมโดย นายมนตรี  บุณยโยธิน พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
พร้อมด้วยทีมงานรวม 10   คน  ลงพื้นที่ บ้านย่าหมี ต.เกาะยาวใหญ่ องเกาะยาว จ.พังงา
เพื่อมาสำรวจและลงรายละเอียดเขตที่ดินจากเอกสารลงในคอมพิวเตอร์ โดยมีชาวบ้านย่าหมีและเจ้าของที่ดินกว่า 40 คน เดินทางมาพร้อมกับเอกสารสิทธิ์และช่วยกันชี้แนวเขตที่ดินของตนเองและแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าช่องหลาด
นายมนตรี  บุณยโยะนกล่าวว่า ที่ดีเอสไดลงพื้นที่บ้านย่าหมี เพื่อจะลงรายละเอียดของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ บ้านช่องหลาดให้ถูกต้องตามความเป็นจริงมากที่สุด ซึ่งรายละเอียดที่ของขอบเขตที่ดินต้องพิจารณาจากโฉนดที่ดิน นส.3 หรือใบจอง ตลอดจนภาพถ่ายทางอากาศ หรือแม้กระทั่งแผนที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วย
และมีการกำหนดตำแหน่งบนผิวโลกหรือการจับพิกัดจีพีเอส (GPS)
 
ทางด้านแกนนำเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประมงพื้นบ้านอ่าวพังงา โดยนายปรีชา  เมืองใหม่ อายุ 45 ปี บ้านย่าหมี ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา กล่าวว่า  การที่ดีเอสไอมาวัดแนวเขตที่ดินของชาวบ้านที่ประสบกับปัญหาบริษัทต่างชาติออกเอกสารสิทธิ์ครอบและวัดแนวเขตป่าสงวนฯ ให้ชัดเจนเป็นการดีมาก  จะได้พิสูจน์ให้แน่ชัดไปเลยว่า ใครบุกรุกที่ป่าสงวนแห่งชาติ
 
ส่วนนายประพาส  หยั่งทะเล อายุ 44 ปี บ้าน โล๊ะโป๊ะ ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา ซึ่งเป็นชาวบ้านคนหนึ่งที่เดือดร้อนจากการออก นส.3 โดยมิชอบด้วยกฎหมายจากรัฐ เดินทางมาเพื่อชี้แนวเขตที่ดินของตนเองประกอบกับการลงรายละเอียดในแผนที่

    

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: