homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 

ออก นส.3 ฮุบป่าต้นน้ำพังงา

ไทยโพสต์  21 มีนาคม 2554

พังงา * นายธนู แนบเนียร ที่ปรึกษาเครือข่ายชุมชนชายฝั่งพังงาภูเก็ต กล่าวว่า มีการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำในเขตป่าสงวนช่องหลาด ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา เพิ่มอีก 30 ไร่ หลังจากก่อนหน้านี้เคยบุกรุกพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์แล้ว 500 ไร่ การบุกรุกครั้งนี้ชาวบ้านสามารถถ่ายรูประหว่างการบุกรุกได้ โดยพบเห็นเหตุการณ์ชาวบ้านได้แจ้งผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เข้าไปร่วมรับรู้ข้อเท็จจริง ว่าใครเป็นคนบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำ เพราะเป็นนายทุนคนเดิมที่เคยบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 500 ไร่ ก่อนหน้านี้ถือแป็นเรื่องแปลกมากที่นายทุนทุกคนอ้างว่าได้รับ นส.3 โดยอ้างว่าซื้อใบจองจากชาวบ้านมา ทั้งที่พื้นที่บางส่วนไม่มีใบจอง เพราะเป็นพื้นที่ป่าเขตอนุรักษ์ เชื่อว่ามีความไม่ชอบมาพากลของหน่วยงานรัฐในการออกเอกสารสิทธิ จึงทำให้เขาได้รับสิทธิการครอบครองได้

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: