homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 

สน.ยุติธรรมเกาะยาวเปิดเป็นทางการแล้ว

จากหนังสือพิมพ์เสียงใต้รายวัน พฤหัสบดี ที่ 26เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. ที่ทำการ สน.เกาะยาว เลขที่ 32/3 หมู่ที่ 1 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา นายสำเริง ราเขต กรรมการภาคประชาชน สน.ยุติธรรม เกาะยาว เปิดเผยว่า สน.ยุติธรรมเกาะยาว ได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ ผ่านมา สำหรับใช้เป็นสถานที่ทำงานร่วมกันของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ศูนย์ยุติธรรมชุมชน อาสาสมัครยุติธรรมชุมชน และอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรม ในเขตพื้นที่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อตอบสนองต่อแผนปฏิบัติการการปฏิรูปประเทศไทย ยุทธศาสตร์ด้านการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม การเมือง และความไม่เท่าเทียมกันในสังคมและใช้เป็นเส้นทางเชื่อมต่อให้ประชาชนได้เข้าถึงความยุติธรรม สำหรับกรรมการ สน.ยุติธรรม เกาะยาว มีจำนวนทั้งสิ้น 7 คน ซึ่งทั้งหมดจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และทุกคนเป็นตัวแทนที่มาจากชาวบ้านเกาะยาวในพื้นที่3 ตำบล คือ ต.พรุใน ต.เกาะยาวน้อย และ ต.เกาะยาวใหญ่ และยังมีเจ้าหน้าที่ประจำ สน.อีก 1คน ที่คัดเลือกโดยกรรมการ สน.ยุติธรรมฯ

สำหรับ สน.ยุติธรรมเกาะยาว นับเป็นพื้นที่แรกในภูมิภาคที่ถูกเลือกให้ มี สน.ยุติธรรม ซึ่งเป็นการนำร่อง โดยมีการเปิด สน.ยุติธรรม ระยะที่ 1 (นำร่อง) ผ่านมาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 แห่ง (เมื่อ 20 เม.ย.54) ทั้งนี้ จากการเลือกพื้นที่ อ.เกาะยาวเป็นที่ตั้ง สน.ยุติธรรม เนื่องจากชาวเกาะยาว ได้เคลื่อนไหวเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเอง และเคลื่อนไหวผ่านเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ ในกระทรวงอย่าง เช่น รองปลัดกระทรวง พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หรือแม้แต่อธิบดีกรมหลายกรม โดยล่าสุด ชาวบ้านยังมีหนังสือถึง นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้ ส่ง เจ้าหน้าที่มาสืบสวนสอบสวน กรณีการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ โดยการใช้เครื่องมือหนักทำการไถเปิดหน้าดินทำลายป่าเบญจพันธุ์แหล่งต้นน้ำของบ้านย่าหมี

นายกมล ภัทรกมลสุขกุล ประธานคณะกรรมการภาคประชาชน สน.ยุติธรรม (เกาะยาว) กล่าวว่า สน.ยุติธรรมเกิดขึ้นมาจากแนวคิดที่ต้องการให้ประชาชนที่รู้ปัญหาของประชาชน ได้แก้ปัญหาของประชาชนด้วยตนเอง โดยมีหน่วยงานรัฐ คือ กระทรวงยุติธรรมเป็นพีเลี้ยง เพื่อเป็นการเติมเต็มความเป็นธรรมให้กับสังคมชุมชน ที่ดำเนินการโดยตัวแทนชุมชนที่เป็นชาวบ้านในชุมชนนั้นๆ ในส่วนของตัวแทนกระทรวงยุติธรรม มี พ.ต.ท.กรวัชร ปานประภากร พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นผู้ที่ลงพื้นที่เกาะยาว และ เป็นผู้ประสานนัดหมายแกนนำชาวบ้านที่มีจิตอาสาแล้วมาคัดเลือกกันเอง นอกจากนั้นกรรมการ สน.ยุติธรรมเกาะยาว ยังเสนอให้มีที่ปรึกษาซึ่งเป็นข้าราชการจำนวน 2 คน คือ นายโกวิท ศรีไพโรจน์ อัยการผู้เชียวชาญสำนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 1 สำนักงานอัยการคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด และ พ.ต.ท.เบญจพล จันทรวรรณ ผู้เชี่ยวชาญคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เนื่องจากข้าราชการทั้งสองคนนี้ ที่ผ่านมาได้ให้ความสนใจและติดตามความเคลื่อนไหวของชาวเกาะยาวมาตลอด และ สำหรับ สน.ยุติธรรม เกาะยาว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มอบให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบ กรมสอบสวนจึงมอบหมายให้ นางศิวาพร ชื่นจิตต์ศิริ ผู้บัญชาการสำนักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบ

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: