homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

ชุมชนอนุรักษ์บ้านกู้กูปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติวันแม่

สุจารี  ไชยบุญ 10 ส.ค 51 ฝ่ายรณรงค์และเผยแพร่
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน

            การปลูกป่าชายเลนของชุมชนอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านกู้กู  จัดขึ้นที่หมู่ 3 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต จำนวนกว่า 10 ไร่ เมื่อวันที่ 10 ส.ค. ที่ผ่านมา โดยนายสุรทิน  เลี่ยนอุดม นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎากล่าวรายงาน และนายวรพจน์  รัฐสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการเปิดงานปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ วัตถุประสงค์ของการจัดงานปลูกป่าชายเลนฯ ครั้งนี้เพื่อฟื้นฟูซ่อมแซมพื้นที่ป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมและถูกนายทุนบุกรุกให้มีสภาพสมบูรณ์ขึ้นและประการสำคัญต้องการปลูกป่าชายเลนเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 76 พรรษา

            โดยเมื่อเวลา 08.30 น. บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านกู้กู มีการเดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการปลูกป่าชายเลยและการต่อสู้ของชุมชนอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านกู้ก ูเพื่อปกป้องป่าชายเลนผืนสุดท้ายของตำบลรัษฎาจากนายทุนเข้าบุกรุกป่าชายเลนที่เป็นป่าอนุรักษ์ ซึ่งในการเดินขบวนได้รับความร่วมมือจากนักเรียนนักศึกษา กว่า 500 คน ซึ่งมาจากหลายสถาบัน เช่น  ร.ร.บ้านเกาะสิเหร่ ร.ร.บ้านกู้กู ร.ร.สตรีภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

            ขบวนเดินรณรงค์การปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ ได้รับความสนใจจากผู้คนที่สัญจรไปมาและที่อยู่ในละแวกนั้น และเมื่อขบวนรณรงค์เดินทางถึงสถานที่จัดงานคือบริเวณศาลาที่ทำการของชุมชนอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านกู้กู หมู่ที่ 3 เพื่อสมทบกับผู้มาร่วมงานอีกส่วนหนึ่งซึ่งมาจากส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 23 ,ปตท. เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายกลุ่มองค์กรชาวบ้านที่ดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์จัดการทรัพยากรชายฝั่ง คือ ชมรมชาวประมงพื้นบ้าน ต.ป่าคลอก จ.ภูเก็ต และ เครือข่ายชุมชนชายฝั่งอ่าวฉลอง จ.ภูเก็ต เดินทางมาร่วมงานด้วย รวมผู้เข้าร่วมงานกว่า 700 คน

            ก่อนจะมีการปลูกป่าฯ มีเวทีเสวนาเรื่องสถานการณ์และทิศทางการแก้ปัญหาป่าชายเลนใน จ.ภูเก็ต โดยมีผู้ร่วมเสวนา นายวรพจน์  รัฐสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต,นายยุทธศิน  สุวรรณวงศ์ หน.สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 23,นายสุรพล  ศรีพิรม ผจก.โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ปตท. ,นายจุรุณ  ราชพล ตัวแทนชมรมชาวประมงพื้นบ้าน ต.ป่าคลอก,นายสุรทิน  เลี่ยนอุดม นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา,นายรังสรรค์  คงทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา,
นายสมหมาย  เจริญสุข ประธานชุมชนอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านกู้กู และนายดนัย  ยาดี เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา โดยสรุปจากการเสวนาผู้ร่วมเสวนาทุกคนรับถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่เห็นด้วยที่จะให้บุคคลอื่นเข้ามาบุกรุกทำกิจการส่วนตัว และกำลังดำเนินการกับผู้ทำผิดตามขั้นตอนของกฎหมาย และไม่ยินยอมให้ผู้กระทำผิดได้ลอยนวล ผู้ร่วมเสวนารู้สึกดีใจที่มีชุมชนบ้านกู้กูมาช่วยกันปกป้องและมีการจัดการป่าชายเลนอย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน จ.ภูเก็ตด้วย

            ภายหลังจบการเสวนาผู้เข้าร่วมงานทุกคนเดินทางเข้าไปป่าปลูกป่าชายเลนโดยทุกคนได้ถือต้นกล้าโกงกาง คนละ 1-2 ต้น ภายใต้การนำของทีมทำงานของชุมชนอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านกู้กู

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: