homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

ชาวบ้านเกาะแก้วรุก! ร้องให้ผู้ว่าฯ จัดการนายทุนบุกรุกป่าเลน

สุจารี  ไชยบุญ ฝ่ายรณรงค์และเผยแพร่  18 ส.ค.51

จากกรณีที่ชาวบ้านบางคู ม.2  ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ  50  คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันเข้าจับกุมผู้บุกรุกเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนและได้ยึดของกลางคือ รถแบ๊คโฮ 1 คัน เมื่อวันที่ 11 ส.ค. ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นที่ผ่านมานั้น 

วันนี้ (18 ส.ค.51) เวลา 10.00 น. ตัวแทนชาวบ้านจำนวน 20 คน เดินทางไปยื่นหนังสือถึง
นายนิรันดร์  กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ทับพื้นที่ป่าชายเลนและดำเนินคดีผู้บุกรุกเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่าชายเลน  บ้านบางคู  ม.2 ต.เกาะแก้ว อ.เมือง   จ.ภูเก็ต  แต่ผู้ว่าฯ ไม่อยู่ นายสมิทธิ์  ปาลวัฒน์วิไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรับเรื่องดังกล่าวแทน

ทางกลุ่มชาวบ้านบางคูมีความกังวลต่อกรณีการบุกรุกป่าชายเลนของกลุ่มนายทุน และกลัวว่าจะสร้างความเสียหายและสูญเสียพื้นที่ป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ รวมถึงไม่มั่นใจต่อการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินคดีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ทางชุมชนจึงมีข้อเสนอและเรียกร้องให้ทางจังหวัดภูเก็ตดำเนินการดังต่อไปนี้ 1) ขอให้ทางจังหวัดภูเก็ตมีคำสั่งให้ยุติการดำเนินการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่าชายเลน จนกว่ากระบวนการตรวจสอบพิสูจน์สิทธิ์เสร็จสิ้นโดยชอบธรรม 2) ขอให้ทางจังหวัดภูเก็ตมีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเปิดคันดินกั้นน้ำ เพื่อให้น้ำทะเลได้ไหลเวียนในพื้นที่ป่าชายเลนตามปกติโดยเร่งด่วน 3) ขอให้ทางจังหวัดภูเก็ตดำเนินคดีต่อผู้บุกรุกเปลี่ยนแปลงสภาพป่าชายเลน 4) ขอให้ทางจังหวัดภูเก็ตดำเนินการตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ทับพื้นที่ป่าชายเลนที่ออกโดยมิชอบ

ภายหลังจากที่รองผู้ว่าฯ รับเรื่องไว้แล้วและกล่าวว่า ตนเองได้ทราบข่าวจากหนังสือพิมพ์แล้ว และจะสั่งให้นายอำเภอ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบการบุกรุกที่ดินของรัฐดำเนินการตามขั้นตอน

หลังจากนั้น เวลา 11.30น. กลุ่มชาวบ้านบางคู เดินทางเข้าพบนายวิศิษฐ์  คูรัตนเวชนายอำเภอเมือง จ.ภูเก็ต เรื่อง ให้ข้อมูลเบื้องต้นของพื้นที่ป่าชายเลนที่มีการบุกรุกและขอให้ตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ทับพื้นที่ป่าชายเลน และดำเนินคดีผู้บุกรุกเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่าชายเลน  บ้านบางคู  ม.2  ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ทางนายวิศิษฐ์  คูรัตนเวช นายอำเภอเมืองรับทราบข้อมูลแล้วเช่นกัน และกล่าวว่าอีก 1 เดือน จะสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปรังวัดแนวเขตพื้นที่ที่มีปัญหาให้ชัดเจน

นายวินัย  กิ่งเกาะยาว ตัวแทนชาวบ้านบางคู ที่เดินทางมายื่นหนังสือฯ ต่อข้อซักถามของผู้สื่อข่าวว่า  เมื่อวันที่ 14 ส.ค.ที่ผ่านมานี้ ทางนายทุนกลุ่มได้เข้ามาดำเนินการเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนอีกเป็นครั้งที่ 2  โดยใช้รถแบ๊คโฮคันเดิมปรับเปลี่ยนสภาพเพิ่มเติม พวกเราชาวบ้านพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันเข้าจับกุมเป็นครั้งที่ 2 และได้ยึดรถแบ๊คโฮไว้เป็นของกลาง   หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 16  ส.ค.นี้  เจ้าของรถแบ๊คโฮได้เข้ามาเอารถแบ๊คโฮคืน  แต่กลุ่มชาวบ้านไม่ยอมและได้ดำเนินการตามขั้นเช่นเดิม 

สำหรับพื้นที่ป่าชายเลนบ้านบางคู ที่ตกเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์อยู่นี้ เป็นอีกกรณีหนึ่งที่เป็นการบุกรุกจากนายทุน โดยนายทุน(นางจินตนา ไม่ทราบนามสกุล และหุ้นส่วน) อ้างว่ามีโฉนดในพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ เลขที่ ฉ38191 เลขที่ 87  และใช้รถแบ๊คโฮเข้าถางไถพื้นที่ ประมาณ  23  ไร่ ซึ่งก่อนหน้านี้

เคยเป็นพื้นที่ภายใต้การดูแลของสำนักงานป่าไม้จังหวัดภูเก็ต  แต่ปัจจุบันหน่วยจัดการป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ต  ได้เข้ามาดำเนินการฟื้นฟูและปลูกเสริมป่าชายเลน
 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: