homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

แก้ปัญหากรณีก่อสร้างสนามบินพื้นที่ต.ป่าคลอก

จากหนังสือพิมพ์เสียงใต้ ฉบับ วันที่ 24  ก.ค 2551

จ.ภูเก็ต ตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ และติดตามการแก้ไขปัญหากรณีการก่อสร้างสนามบินของบริษัท ภูเก็ตแอร์พาร์ค จำกัดที่ตำบลป่าคลอก

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 22 ก.ค. ที่ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัด ภูเก็ต นายสมิทธิ์ ปาลวัฒน์วิไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและติดตามการแก้ไขปัญหากรณีการก่อสร้างสนามบินของบริษัท ภูเก็ตแอร์พาร์ค จำกัด และตรวจสอบพื้นที่หลังจากที่มีประชาชนบางส่วนร้องเรียนปัญหาต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต  

ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการร้องเรียนประเด็นการบุกรุกที่ดิน ปรากฏว่า ทางบริษัท ภูเก็ตแอร์พาร์ค จำกัด ได้เสนอข้อมูลการจัดซื้อที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่เพื่อทำโครงการ  นอกจากนี้ในกรณีการถมดิน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคลอกได้ทำหนังสือแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องแล้ว ทางด้านปัญหามลพิษทางเสียงนั้น ผู้แทนบริษัทแจ้งว่า ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการ มีการนำเครื่องบินมาลงเพียงครั้งเดียวเท่านั้น นอกจากนี้ทางกรมการบินพาณิชย์ได้อนุมัติให้เป็นสถานีเครื่องบินขึ้น-ลงในลักษณะเดียวกับบริษัทเดสทิเนชั่นแอร์

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: