homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

คัดค้านไม่เอาสวนลิง
จากหนังสือพิมพ์เสียงใต้  ฉบับวันที่ 6 ต.ค. 2551

เครือข่ายชุมชนอ่าวฉลองเดินหน้า เครือข่ายชุมชนอ่าวฉลอง เดินหน้าคัดค้านสร้างสวนลิงบนเกาะทะนานกับเกาะแอวพร้อมส่งข้อมูลผลกระทบให้ผู้ว่าประกอบการพิจารณา
นายสุทา ประทีป ณ ถลาง ประธานเครือข่ายชุมชนชายฝั่งอ่าวฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากชมรมต่างๆ ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือของเครือข่ายชุมชนชายฝั่งอ่าวฉลอง ตลอดจนประชาชนรอบอ่าวฉลองว่ามีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเสนอขอจัดทำโครง การมังกี้แลนด์-ภูเก็ต ที่บริเวณเกาะทะนาน ต. วิชิตและเกาะแอว ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต ของ บริษัทไพรเมทส์ รีสอร์ท จำกัด ซึ่งจากการที่ทางเครือข่ายชุมชนชายฝั่งอ่าวฉลองได้ศึกษารายละเอียดของโครงการ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของชุมชนชายฝั่งบางส่วนที่เป็นกลุ่มอาสาสมัครเฝ้าระวังอ่าวฉลอง กลุ่มอาชีพประมงที่มีผลกระทบโดยตรง ต่างไม่เห็นด้วยที่จะให้จัดทำโครงการดังกล่าว
สำหรับสาเหตุของความไม่เห็นด้วยพอสรุปคร่าวๆ เริ่มตั้งแต่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งทั้งสองเกาะภาครัฐได้ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่แล้ว (นสล.) หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าโฉนดหลวงแล้ว หากจะมีการใช้ประโยชน์ก็จะต้องมีการถอนสภาพก่อนโดยความเห็นชอบของสภาตำบล แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีถอนสภาพเพื่อประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ดังนั้นหากจะให้เอกชนเข้าไปใช้ก็จะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ นอกจากนี้เกาะดังกล่าวยังเป็นที่สาธารณประโยชน์ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 คือที่จับสัตว์น้ำ หากอนุญาตก็จะผิดกฎหมาย และยังละเมิดสิทธิประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญด้วยและเนื่องจากตัวโครงการจะมีการสร้างสะพาน ซึ่งก็จะต้องไปขออนุญาตกรมขนส่งทางน้ำและ พาณิชย์นาวี

นอกจากนี้ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเมื่อเป็นลิงต่างประเทศ กังวลในเรื่องของโรคติดต่อร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นเพราะไม่มีการป้องกัน 100% การที่ลิงจะว่ายข้ามเกาะก็ไม่สามารถยืนยันได้ 100% เพราะลิงไม่ได้ถูกขังไว้ในกรง จึงไม่มีความแน่นอน รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการดำเนินการก็ไม่ชัดเจน เดิมบอกว่าจะนำลิงมาจากทั่วโลก แต่เมื่อถูกประชาชนซักมากๆ ก็บอกว่าเฉพาะลิงในภาคพื้นเอเชีย จนทำให้ประชาชนเกิดความระแวงว่าจะมีอะไรแอบแฝงหรือไม่

ในเรื่องของความคุ้มทุน ซึ่งจากการที่ได้สอบถามผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาเรื่องลิง บอกว่าการผสมพันธุ์ในพื้นที่ต่างถิ่นที่ไม่ใช่ถิ่นกำเนินของลิงเป็นเรื่องที่ยากมากและไม่ควรทำ จึงยิ่งสร้างความเคลือบแคลงสงสัยอันจะเป็นผลต่อความมั่นคงของชาติ และลิงเป็นเอเลี่ยนสปีชี่ผสมข้ามสายพันธุ์ได้ เมื่อเป็นเช่นนั้น ก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับโรคใหม่ๆ ที่มาจากการผสมพันธุ์ลิง และยังมีผลกระทบต่อทรัพยากรปะการัง โดยที่ผ่านมาที่บริเวณเกาะทะนานทางเครือข่ายฯ มีการจัดทำกิจกรรมการอนุรักษ์มาตลอด มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ อนุบาลปลาการ์ตูน ปล่อยหอยมือเสือ และปลาสวยงาม จึงถือว่าเป็นพื้นที่ซึ่งค่อนข้างที่จะมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเล ซึ่งผู้คนแถบนี้ทราบกันเป็นอย่างดี และบริเวณเกาะทะนานยังมีบริเวณเนินทรายที่เคลื่อนที่ขยับย้ายไปตามกระแสลม กระแสน้ำและกระแสคลื่น แม้จะทำให้ปะการังบริเวณเนินทรายจะตายไปตามธรรมชาติ แต่นอกเหนือจากบริเวณดังกล่าวในละแวกเดียวกันยังมีความสมบูรณ์อยู่ หากมีการก่อสร้างท่าเทียบเรือไปขวางทางน้ำทำให้กระน้ำเปลี่ยนทิศ ทำให้การเคลื่อนย้ายของทรายเปลี่ยนทิศด้วยและจะทำให้ฟุ้งกระจายทับแนวปะการังที่สมบูรณ์

ส่วนเกาะแอวเป็นเกาะที่มีปะการังสมบูรณ์ ซึ่งได้มีการขอร้องผู้ประกอบการท่องเที่ยวว่าอย่านำนักท่องเที่ยวไปที่เกาะดังกล่าว เพราะควรจะอนุรักษ์ปะการังไว้เป็นต้นพันธุ์เพื่อให้แพร่กระจายไปฟื้นฟูแหล่งที่เสื่อมโทรมบริเวณใกล้เคียง เช่น เกาะเฮ เกาะโหลน เป็นต้น ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดี และประการสำคัญ เกาะแห่งนี้ได้ออกเป็นหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ให้เป็นพื้นที่เขตรักษาพืชพันธุ์

สำหรับผลกระทบต่อบุคคลนั้น จะกระทบกับผู้ทำประมง หากมีการอนุญาตให้ใช้เกาะดังกล่าวก็ทำให้ชาวประมงไม่สามารถเข้าไปหลบคลื่นลมได้ แม้ว่าทางผู้ประกอบการบอกว่าอนุญาตให้ชาวประมงหลบคลื่นลมได้ แต่หากเป็นช่วงกลางคืนก็จะยุ่งยาก อนาคตจะมีปัญหาแน่ หากมีลิงหรือทรัพย์สินของโครงการสูญหาย ก็จะมีการอ้างสิทธิในการคุ้มครองทรัพย์สินในที่สุดก็จะกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าใกล้

สุดท้ายเรื่องศักดิ์ศรีของชาติ เพราะที่ผ่านมามักได้ยินชาวต่างชาติพูดเสมอว่า ประเทศไทยไม่ต้องกลัวกฎหมายขอให้มีเงินอย่างเดียวทำได้ทุกเรื่อง ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องของศักดิ์ศรี และต่างชาติจะมาละเมิดกฎหมายไทยหรือย่ำยีศักดิ์ศรีของเราไม่ได้ โดยมีคำถามและไม่เข้าใจว่าที่สาธารณประโยชน์ทำไมจะให้ชาวต่างชาติมาแสวงหา ประโยชน์ทั้งที่ควรจะสงวนไว้เพื่อคนไทยได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

นายสุทา กล่าวว่า ข้อมูลที่กล่าวข้างต้นเป็นเพียงบางส่วนที่ต้องการสะท้อนให้ภาครัฐนำไปประกอบการพิจารณาว่า จะอนุญาตให้ชาวต่างชาติให้เกาะดังกล่าวหรือไม่ โดยได้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างละเอียดส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายวรพจน์ รัฐสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้รับเรื่องไว้แล้ว

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: