homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

ร้องรุกป่าสงวนผวจ.สั่งทสจ.ลงพื้นที่เกาะยาว
จากหนังสือพิมพ์เสียงใต้ ฉบับ วันที่ 19 ก.ย. 2551

ผวจ.พังงาสั่งทสจ.ลงพื้นที่อำเภอเกาะยาว กรณีชาวบ้านร้องบุกรุกป่าสงวนฯ

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 17 ก.ย. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพังงา มีนายประจวบ อินเจริญศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายสกล เชาวนานานนท์ สำนักงานจังหวัด นาย     สมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ ปลัดจังหวัด นายมานิต เพียรทอง ป้องกันจังหวัด นายอำเภอทั้ง 8 อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม นายวิชัย กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงเวลาการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ ตามโครงการ “จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี” ทุกคนมาร่วมกันกระทำความดี และช่วยกันสอดส่องดูแล เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงไม่ให้มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้น

จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทำให้จังหวัดพังงาไม่มีเหตุการณ์การเคลื่อนไหวของมวลชนในพื้นที่ แต่จากสถานการณ์การเมืองที่ไม่ปกติก็ได้ส่งผลให้จังหวัดพังงาที่รายได้สำคัญมาจากการท่องเที่ยวต้องได้รับผลกระทบ ต่อจากนี้ส่วนที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องมาบูรณาการและช่วยกันคิดว่าทำอย่างไรให้เศรษฐกิจจังหวัดพังงาได้ฟื้นคืนมาอีกครั้ง ส่วนเรื่องการบุกรุกและทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ภายหลังจากได้ดำเนินการให้มีช่องทางร้องเรียนโดยตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ทางตู้ ปณ.101 และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา ตู้ปณ.191 ปัญหาก็ได้ลดลงไปมาก แม้ขณะนี้ที่มีบางพื้นที่ เช่น อำเภอเกาะยาวที่ชาวบ้านร้องเรียนว่ามีการเข้าบุกรุกแผ้วถางเขตป่าสงวนแห่งชาติจำนวน ประมาณ 400 ไร่ ก็ได้สั่งการให้ทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลงพื้นที่ทันทีและให้กลับมารายงานผลจังหวัดทราบภายใน 7 วัน

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: