homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

ชาวบ้านย่าหมีจัดเลี้ยงน้ำชา ระดมทุน สู้คดี
ดีเอสไอ-กรรมการสิทธิย้ำ ชาวบ้านย่าหมีปกป้องป่าสงวนฯ ทำถูกแล้ว

จากกรณีชาวบ้านย่าหมี หมู่ที่ 3 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา รวมตัวกันไปสำรวจพื้นที่ป่าต้นน้ำ ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าช่องหลาด” ที่อยู่ในเขตหมู่บ้านย่าหมี เมื่อปลายปี 2550 ที่ผ่านมา แต่ถูกบริษัท นาราชา จำกัด เป็นบริษัทเอกชนอ้างสิทธิการถือครองที่ดินในบริเวณ นั้นแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มชาวบ้านย่าหมี จำนวน 17 ราย ในข้อหาร่วมกันบุกรุกหรือเข้าไปทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครอง อสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นโดยปกติสุข และร่วมกันลักทรัพย์หรือรับของโจร ขณะนี้คดีความอยู่ในขั้นตอนการสอบปากคำ

กลุ่มอนุรักษ์บ้านย่าหมี จัดงานเลี้ยงน้ำชาเพื่อระดมทุนในการต่อสู้คดีที่โดนนายทุนแจ้งความดำเนินคดี และจัดเวทีสาธารณะ “ การแก้ไขปัญหาและจัดการป่าไม้ที่ดิน  อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา  ” วันที่  18 – 19  ธ.ค. 51  มีผู้เข้าร่วมงานเป็นเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วยชาวบ้านจากหมู่บ้านทับตะวัน ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า , หมู่บ้าน ท่าสนุก ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด , บ้านท่าไร่ ต.บางเตย อ.เมือง , บ้านในไร่ ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา  , บ้านกู้กู ต.รัษฎา และบ้านบางคณฑี ต.ราไวย์ อ.เมือง  จ.ภูเก็ต

โดยในวันแรก เวลา 20.30 น. เริ่มด้วยงาน  เสวนา  “ กระแสทุนนิยม  ฟอกที่ดินเป็นสินค้า  ชุมชน – สังคม - ศาสนา  ร่วมกันรักษาปกป้องป่า – ที่ดิน  ได้อย่างไร ” ผู้เข้าร่วมการเสวนาประกอบด้วย นายแสงชัย  รัตนเสรีย์วงษ์          ทนายความอิสระ  นายบุญ  แซ่จุ้ง  ผู้ประสานงานเครือข่ายรักษ์เทือกเขาบรรทัด  (ตรัง – พัทลุง)  นายปรีชา  จันทร์ภักดี      นักกิจกรรมทางสังคม   และนางเรวดี  ประเสริฐเจริญสุข ประธานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ดำเนินรายการโดย นายวิโชคศักดิ์  รณรงค์ไพรี ผู้ประสานงานสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้

ในส่วนของวันที่สอง เริ่มงานเวลา 09.00 น. เป็นการอภิปรายในหัวข้อเรื่อง  “การแก้ไขปัญหาและการจัดการป่าไม้  ที่ดิน ของรัฐ โดยการมีส่วนร่วมตามหลักการสิทธิชุมชน ”  ผู้ร่วมการอภิปรายประกอบด้วย นางสุนีย์  ไชยรส   ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ,ดร.สุนทรียา  เหมือนพะวงศ์  ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น  ประจำสำนักงานศาลฎีกา  สถาบันวิจัยระพีพัฒนศักดิ์ ,พ.ต.ท.กรวัชร์  ปานประภากร  ผู้อำนวยการส่วนอาญาพิเศษ 1  สำนักคดีอาญาพิเศษ  กรมสอบสวนคดีพิเศษ, นายมานพ  รัตนจรุงพร  ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์มติชน ดำเนินรายการโดยโดย  นายสุทธิพงษ์  ลายทิพย์

นางสุนีย์  ไชยรส   ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวว่า “การต่อสู่ปกป้องป่าสงวนแห่งชาติเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว ทางด้านเอกสารคดีชาวบ้านย่าหมีใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว” , ดร.สุนทรียา  เหมือนพะวงศ์  ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น  ประจำสำนักงานศาลฎีกา  สถาบันวิจัยระพีพัฒนศักดิ์ กล่าวว่า “เมื่อเกิดปัญหากรณีที่ดิน ป่าไม้ที่เป็นของรัฐ ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะทะเลาะกับนายทุน ซึ่งความเป็นจริงแล้ว หน่วยงานของราชการจะต้องเป็นคู่กรณีกับนายทุนมากกว่า ในปัจจุบันมีรัฐธรรมนูญที่เปิดช่องทางให้ชุมชนเข้ามามีส่วนในการดูแล และจัดการทรัพยากรในหมู่บ้านได้” 

ส่วนทางด้าน พ.ต.ท.กรวัชร์  ปานประภากร  ผู้อำนวยการส่วนอาญาพิเศษ 1  สำนักคดีอาญาพิเศษ  กรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวว่า “คดีบ้านย่าหมีใกล้จะเสร็จแล้วเหลือดูภาพถ่ายทางอากาศ ในวันหนึ่งคงจะเห็นรอยยิ้มของคนที่นี่”

 

ก่อนปิดการอภิปรายนางกานดา  โต๊ะไม ตันแทนชาวบ้านย่าหมีได้แจ้งยอดการรับบริจาค 349,137 บาท และอ่านคำประกาศจัดตั้ง  กองทุนพิทักษ์สิทธิ์  “ อ่าวพังงา ”

    

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: