homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

ภูเก็ตคุมเข้มเรือบรรทุกกระทบปะการังเกาะราชาใหญ่

หนังสือพิมพ์เสียงใต้ ฉบับวันที่ 2 ก.พ. 2552

นายวรพจน์ รัฐสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประชุมการแก้ปัญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณเกาะราชาใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อวางกรอบการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากผลกระทบทรัพยากรทางทะเลยังไม่ได้รับการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ล่าสุดเครือข่ายชุมชนชายฝั่งอ่าวฉลองร้องเรียนว่ามีเรือขนส่งวัสดุก่อสร้างของบริษัทเอกชนรายหนึ่งทิ้งถุงปูนซีเมนต์บริเวณเกาะราชา ทำให้แนวปะการังเสียหายจำนวนมาก รวมถึงแนวปะการังเทียม ซึ่งการแก้ปัญหาเบื้องต้นได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้วิธีเป่าลมจากด้านบน เพื่อพัดให้ตะกอนที่ติดตามแนวปะการังลอยไปตามกระแสน้ำ และต้องติดตามผลอย่างสม่ำเสมอว่ามีการฟื้นฟูมากขึ้นหรือไม่  ซึ่งผลจากการทิ้งถุงปูนซีเมนต์ลงทะเลในครั้งนี้ทำให้ปะการังบางส่วนที่ช่วยเหลือไม่ทันตายไปจำนวนหนึ่ง นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องตรวจสอบและควบคุมการขนย้ายทางทะเลทุกชนิด โดยเฉพาะเรือบรรทุกสินค้าและวัสดุก่อสร้างไม่ให้บรรทุกเกินพิกัด

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: