homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

ชาวบ้านบางคูพบผู้ว่าฯภูเก็ต

19 กพ. 2552

วันนี้เวลา10.30 น.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สอบต.และชาวบ้านบางคู ม.2 ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต กว่า20คน เดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อยื่นหนังสือขอให้ระงับ และยุติการบุกรุกเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่าชายเลนบ้านบางคู ม.2 ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรับเรื่อง และจะดำเนินการตามข้อเรียกร้อง และข้อเสนอของชุมชนโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยนายอำเภอ เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่23 อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ป่าชายเลนที่ถูกบุกรุก ทำลาย พื้นที่ป่าชายเลนที่เหลือและตรวจสอบเอกสารสิทธิ์
ส่วนเรื่องที่จะให้ยุติการดำเนินการไถทำลายป่าชายเลนนั้นผู้ว่าฯกล่าวว่าตนเองไม่มีอำนาจในการสั่งการเรื่องนี้

อ่านจดหมาย ถึงผู้ว่าคลิก >>

          


 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: