homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

อธิบดีทช.รุดตรวจป่าชายเลน ต.เกาะแก้ว

หนังสือพิมพ์เสียงใต้    24 ก.พ. 2552

อธิบดีทช.ลงพื้นที่ตรวจสอบป่า ชายเลนบางคู ม.2 ต.เกาะแก้ว หลังชาวบ้านร้องเรียนนายทุนอ้างมีเอกสารสิทธิ์เข้าปรับไถพื้นที่ป่า จนได้รับความเสียหาย เผยผิดพร้อมถอนโฉนด ความคืบหน้าจากกรณีที่นายเจษฎา แนบเนียน กำนันตำบลเกาะแก้ว พร้อมด้วยชาวบ้านตำบลเกาะแก้ว ได้เข้าพบนายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยได้มีการยื่นหนังสือขอให้ระงับและยุติการบุกรุกเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่าชายเลนบ้านบางคู ม.2 ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยระบุว่า ตามที่ชาวบ้านบางคู คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 และกำนันตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ได้ยื่นหนังสือต่ออดีตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ปีที่แล้ว เรื่องขอให้ตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ทับพื้นที่ป่าชายเลนและดำเนินคดีกับผู้ บุกรุกเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่าชายเลน ตามโฉนดเลขที่ ฉ38191 เลขที่ 87 จำนวนประมาณ 23 ไร่เศษ และเอกสารสิทธิ์ที่ดินแปลงข้างเคียงอื่นๆ จนถึงปัจจุบันยังมิได้ดำเนินการใดๆ ซึ่งสภาพความเป็นจริงพื้นที่ป่าชายเลนมีสภาพที่สมบูรณ์โดยส่วนใหญ่ บางส่วนอยู่ในสภาพกำลังฟื้นตัว เป็นแหล่งจับสัตว์น้ำและทำการประมงพื้นบ้านของชุมชน เนื่องจากผืนป่าชายเลนดังกล่าวเคยเป็นพื้นที่ปลูกป่าของสำนักงานป่าไม้จังหวัดภูเก็ต และหน่วยจัดการป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ต เมื่อประมาณ 15 ปีที่ผ่านมาและเป็นแปลงปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โดยหน่วยงานดังกล่าวเข้ามาดำเนินการฟื้นฟูปลูกเสริมป่าชายเลนจนทำให้มีป่าชายเลนที่หนาแน่นจนถึงปัจจุบันถูกปรับพื้นที่ ทำลายป่า แต่ยังไม่มีใครเข้าไปดำเนินการ

ความคืบหน้า เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 23 ก.พ.นี้ นายสำราญ รักชาติ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เดินทางไปยังพื้นที่บ้านบางคู ม.2 ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ. ภูเก็ต เพื่อสำรวจสภาพป่าชายเลนที่ได้มีชาวบ้านร้องเรียนว่าถูกกลุ่มนายทุนอ้างเอกสารสิทธิครอบครอง เข้าทำการถางและไถป่าชายเลนดังกล่าว โดยมีนายเกื้อเกียรติ จิตต์เกื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว,นายเจษฎา แนบเนียน กำนัน ต.เกาะแก้ว, นางสมทรง จันทร์หอม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.เกาะแก้ว สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เกาะแก้วและชาวบ้านบางคู รวม 30 คน ชี้แจงข้อมูลและพาลงตรวจสอบพื้นที่จริง 

นายสำราญ รักชาติ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวภายหลังการสำรวจความเสียหายของพื้นที่ป่าชายเลน ว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในชุมชนว่า มีการบุกรุป่าชายเลน ซึ่งได้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้น โดยประสานกับเจ้าหน้าที่ที่ดิน และจังหวัดภูเก็ต ได้คำตอบว่าบริเวณดังกล่าวอยู่ในโฉนด 5 แปลง ซึ่งหลังการตรวจสอบในครั้งนี้แล้วขั้นตอนต่อไปก็จะนำโฉนดนี้ไปแปลภาพถ่าย เพื่อนำไปใช้เปรียบเทียบกับพื้นที่ป่าเดิม ตามมติ ครม. 15 ธันวาคม 2530 เรื่องนี้หากพิสูจน์ได้ว่าเป็นพื้นที่ป่าชายเลนจริง และมีการออกเอกสารสิทธิหลังปี 2532 ขั้นตอนต่อจากนั้นก็จะได้เสนอไปยังกรมที่ดินเพื่อยกเลิกโฉนดแปลงดังกล่าว ดังนั้นขณะนี้จึงทำได้เพียงการดูสภาพจริงและรอผลการตรวจสอบ

ทางด้านนายเกื้อเกียรติ จิตต์เกื้อ นายก อบต.เกาะแก้ว กล่าวว่า หลังจากนี้ก็จะได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ลงไปสำรวจพื้นที่ให้ชัดเจนว่าพื้นที่ใดมีโฉนดและพื้นที่ใดเป็นพื้นที่ป่าชายเลน เพื่อจะทำจัดทำแนวเขตที่ชัดเจน โดยทาง อบต.จะได้จัดสรรงบประมาณสำหรับทำรั้วแสดงแนวเขตให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการบุกรุกต่อไป

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: