homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

3 เศรษฐีภูเก็ตมอบตัวดีเอสไอ  

หนังสือพิมพ์เสียงใต้   29 เม.ษ. 2552

http://www.siangtai.com/upload/newspage1/thumbnail/21988-3990.jpg
นายธวัช นายธรา และนายประสิทธิ์ตันติพิริยะกิจ 3 เศรษฐีภูเก็ต เข้ามอบตัวรับทราบข้อกล่าวหา ในคดีรุกที่เกาะยาวที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรุงเทพฯ โดยที่นายบำรุง วงศ์ชมพิศไม่ได้มาเนื่องจากป่วยเป็นโรคหัวใจ

ชาวบ้านเกาะยาวยังตามคดีใกล้ชิดเตรียมยื่นฟ้อง ศาลปกครอง-ปปช.อธิบดีป่าไม้ –ที่ดิน
เมื่อวันที่ 28 เม.ย. นางกานดา โต๊ะมัย แก่นนำชาวบ้านย่าหมี ต.เกาะยาวใหญ่ อ. เกาะยาว จ.พังงา เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ชาวบ้านรู้สึกว่าพอใจที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ แจ้งขอกล่าวหากับนายหัวชาวภูเก็ต ทั้ง 4 คน ซึ่งแม้แต่วันที่ 28 เม.ย.จะมา เพียง 3 คนอีก 1 คนอ้างเป็นโรคหัวใจ ก็ ตาม ถือว่าการต่อสู้ของชาวบ้านมีหน่วยงานรัฐหันมาสนใจและทำหน้าที่แล้ว ซึ่งถือว่าชาวบ้านไม่ได้ต่อสู้กับกลุ่มทำลายป่าไม้ที่ดินเพียงเดียวดายและจะติดตามการสั่งคดีของพนักงานสอบสวนและ ขั้นต้อนการพิจารณาของพนักงานอัยการ และยังเชื่อว่าอัยการก็คงมีศักยภาพพอกับดีเอสไอในการสั่งคน และเมื่อวันที่ 27 เม.ย. ได้ประชุมร่วมกับหลายฝ่ายก็ได้ขอสรุปตรงกันว่า ชาวบ้านจะต้องร่วมตัวกันยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง แก่ อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมป่าไม้ ทั้งนี้เพื่อต้องการให้ทั้ง 2 หน่วยได้ทำหน้าที่ของตัวเองในการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ออกมิชอบ แก่นายหัวชาวภูเก็ตและในเวลาต่อมาได้ขายให้กับกลุ่มทุนข้ามชาติ

นายธนู แนบเนียน ผู้ประสานงานองค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน กล่าวว่าองค์กรพัฒนาเองจนจำเป็นที่สนับสนุนให้ชาวบ้านได้ต่อสู้เพื่อเป็นรักษาวิถีชีวิตพอเพียง โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเกาะยาวชาวบ้านเกือบ 100 เปอร์เซ็นมีอาชีพประมงพื้นบ้าน และทั้งหมดเป็นชาวไทยมุสลิม ที่ยึดถือการดำรงชีพอย่างพอเพียงมาหลายอายุคน แต่เมื่อนายทุนเข้ามาครอบครอง ที่ดิน และ ฟอกที่ดินโดยการออกเอกสารสิทธิ์ทับก็กลายเป็นสินค้าที่นำไปเร่ขายให้กับกลุ่มทุนชาวต่างชาติ และมาพัฒนาเป็นท่าเทียบเรือสำราญส่งผลกระทบโดยตรง ต่อชาวบ้าน

“ผมว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วที่ชาวบ้านจะร่วมตัวกันต่อสู้ด้วยวิธีการอันสันติและตามกรอบของกฎหมายในเมืองไทยที่ สำคัญไม่ว่ารัฐบาลไหนจะบริหารชาวบ้านก็ต้องต่อสู้กับกลุ่มทุนตลอดเวลาซึ่งเป็นที่ น่าสงสารชาวบ้าน”

ผู้ประสานงานองค์การความร่วมมือฯ กล่าวต่อไปอีกว่าในปลายเดือนหน้าจะมีการจัดการประชุมร่วมกับชาวบ้านหลายฝ่ายของจังหวัดพังงา ที่ลุกขึ้นมาต่อสู้อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ที่ดิน และทะเลของจังหวัดพังงา ไว้ โดยการจัดครั้งนี้เป็นการจัดประชุมครั้งที่ 16 ประเด็นสำคัญก็คือเรื่องป่าไม้ที่ ดินเฉพาะ

“ผมได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรรม การสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สภาทนายความ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมชาวบ้านทุกกลุ่มของจังหวัด พังงา มาประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการรุกคืบทวงคืนป่าไม้ที่ดินและทะเลให้คงไว้ซึ่งสมบัติของชาติไทยต่อไป”
รายงานข่าวแจ้งว่าเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 นี้ นายธวัช ตันติพิริยะกิจ นายธรา ตันติพิริยะกิจ นายประสิทธิ์ ตันติพิริยะกิจ ได้เดินทางเข้ามอบตัวรับทราบข้อกล่าวหาจากพ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล ผู้เชี่ยวชาญคดีพิเศษ ฝ่ายป่าไม้ที่ดิน ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยยังคงเหลือนายบำรุง วงศ์ชุมพิศ ที่ยังคงป่วยเป็นโรคหัวใจและเลื่อนการเข้ารับทราบข้อกล่าวหา สำหรับข้อกล่าวหาที่ทั้ง 3 คน ได้รับในวันนี้คือ

1 กระทำความผิดฐานยึดถือครอบครองทำประโยชน์ ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ โดยได้กระทำเป็นเนื้อที่ยี่สิบห้าไร่ อันเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่างสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507มาตรา 14 ประกอบมาตรา 31

2 ยึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเอง หรือผู้อื่นโดยได้กระทำเป็นเนื้อที่ เกินยี่สิบห้าไร่ อันเป็นความผิด พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 54 ประกอบมาตรา 72 วรรคสอง

3 ยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐโดยมิได้มีสิทธิครอบครอง หรือมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เกินกว่าห้าสิบไร่ อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 ประกอบมาตรา 108 ทวิ
 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: