homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

ชาวเกาะยาวเล็งฟ้องอธิบดีกรมที่ดิน-ป่าไม้

มติชนรายวัน   3  พฤษภาคม 2552 

นางกานดา โต๊ะมัย แกนนำชาวบ้านย่าหมี ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคมว่า ชาวบ้านพอใจที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) แจ้งข้อกล่าวหากับนายทุนชาวภูเก็ต 4 คน เมื่อวันที่ 28 เมษายนที่ผ่านมา ในข้อหาบุกรุกพื้นที่ ถือว่าการต่อสู้ของชาวบ้านมีหน่วยงานรัฐหันมาสนใจและทำหน้าที่แล้ว ชาวบ้านไม่ได้ต่อสู้กับกลุ่มทำลายป่าไม้ที่ดินเพียงเดียวดาย และจะติดตามการสั่งคดีของพนักงานสอบสวนและขั้นตอนการพิจารณาของพนักงานอัยการ

"ชาวบ้านประชุมกันว่า จะต้องรวมตัวกันยื่นฟ้องอธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมป่าไม้ ต่อศาลปกครอง เพื่อให้ทั้ง 2 หน่วยได้เพิกถอนเอกสารสิทธิที่ออกมิชอบแก่นายทุนชาวภูเก็ตและต่อมาได้ขายให้กับกลุ่มทุนข้ามชาติ" นางกานดากล่าว

นายธนู แนบเนียน ผู้ประสานงานองค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน กล่าวว่า พื้นที่ อ.เกาะยาว ชาวบ้านเกือบ 100% มีอาชีพประมงพื้นบ้านและทั้งหมดเป็นชาวไทยมุสลิม ที่ยึดถือการดำรงชีพอย่างพอเพียงมาหลายอายุคน แต่เมื่อนายทุนเข้ามาครอบครองที่ดิน และฟอกที่ดินโดยการออกเอกสารสิทธิทับก็กลายเป็นสินค้าที่นำไปเร่ขายให้กับกลุ่มทุนชาวต่างชาติ และมาพัฒนาเป็นท่าเทียบเรือสำราญส่งผลกระทบโดยตรงต่อชาวบ้าน เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วที่ชาวบ้านจะรวมตัวกันต่อสู้ด้วยวิธีการอันสันติและตามกรอบของกฎหมาย ในปลายเดือนพฤษภาคมนี้จะประชุมร่วมกับชาวบ้าน จ.พังงา ที่ลุกขึ้นมาต่อสู้อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ที่ดิน และทะเลของ จ.พังงา ไว้

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: