homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

ตรวจสอบดินติดทะเลนายทุนบุกเตรียมทำร้านอาหาร/สปา

หนังสือพิมพ์เสียงใต้   29 พ.ค 2552


http://www.siangtai.com/upload/newspage1/thumbnail/22374-5745.gif

ชาวบ้านร้องเรียนที่ริมทะเลเนินเขาอ่าวปอ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ถูกนายทุนบุกรุกถมดินทำเขื่อนหิน เตรียมทำสถานประกอบการร้านอาหาร และนวดสปา 

เมื่อวันที่ 29 พ.ค.นายสมิทธิ์ ปาลวัฒน์วิไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำเจ้าหน้าที่ขนส่งทางน้ำภูเก็ต สำนักงานที่ดินถลาง และ อบต.ป่าคลอก ไปตรวจสอบพื้นที่ติดริมทะเล เนินเขาอ่าวปอ อยู่ที่หมู่ 6 ต.ป่าคลอก หลังจากมีชาวบ้านร้องเรียนว่าถูกนายทุนบุกรุกด้วยการทำเขื่อนหินและตักหน้าดินภูเขาถมที่ริมทะเล จากการตรวจสอบพบว่า ได้มีการก่อเขื่อนคอนกรีตสูงประมาณ 1 เมตร 50 เซนติเมตร ความกว้างห่างจากเนินเขาประมาณ 15 เมตร ตัวเขื่อนมีความยาวประมาณ 300 เมตร โดยได้มีการขุดตักหน้าดินจากเนินเขามาถมในพื้นที่บริเวณดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีการตัดถนนลูกรังจากเนินเขาลงมาด้วย  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากการตรวจสอบไม่พบผู้กระทำผิดและเครื่องจักรกลในที่เกิดเหตุ ซึ่งคิดว่าการก่อสร้างเขื่อนและตัดหน้าดินเนินเขาตรงนี้เป็นการละเมิดกฎหมายของขนส่งทางน้ำ และผิดระเบียบการขออนุญาตก่อสร้างของท้องถิ่น โดยหลังจากนี้ทางจังหวัดจะเรียกหน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อตรวจสอบว่าใครเป็นผู้ดำเนินการในที่ตรงนี้  

ขณะที่นายอธิพงษ์ คงนาม นายก อบต.ป่าคลอก ยืนยันว่า การถมหน้าดินริมทะเลยังไม่ได้มีการยื่นขออนุญาตไปยัง อบต.ป่าคลอกแต่อย่างใด ซึ่งเดิมพื้นที่ตรงนี้เป็นเนินเขาลาดชันติดกับริมทะเลส่วนด้านล่างเป็นโขดหิน และทาง อบต.จะตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไป
อย่างไรก็ตามมีการระบุจากแหล่งข่าว ว่า นายทุนผู้ดำเนินการอาจจะเป็นการเตรียมทำร้านอาหารและนวดสปา เนื่องจากเป็นจุดที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของท้องทะเลของอ่าวป่าคลอก

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: