homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

นัดแก้ปัญหา"สมัชชาคนจน"11มิ.ย.ถก16เรื่องด่วน

05 มิถุนายน พ.ศ. 2552   มติชนออนไลน์

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กลุ่มตัวแทนสมัชชาคนจน 70 คน เข้าพบนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอข้อร้องเรียน โดยมีนายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ ที่ปรึกษานายกฯ และนายนิพนธ์ บุญญภัทโร คณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี เข้าร่วม ทั้งนี้ นายสวาท อุปฮาด แกนนำกลุ่มสมัชชาคนจน กล่าวว่า มีข้อร้องเรียนต่างๆ ผ่านมา 6-7 รัฐบาล มีบางเรื่องที่ได้รับการแก้ไข แต่บางเรื่องไม่ได้รับการแก้ไข อาทิ กรณีน้ำท่วมนาข้าวบ้านโนนหนองราช กรณีของเขื่อนท่าแซะ จ.ชุมพร ปัญหาเขื่อนราษีไศล จ.ศรีสะเกษ กรณีที่สาธารณประโยชน์ดอนหลักดำ จ.ขอนแก่น กรณียกเลิกเครื่องมือการประมงทำลายล้าง กรณีเขื่อนปากมูล จ.อุบลราชธานี เขื่อนแก่งเสือเต้น จ.แพร่ และขอให้มีการทบทวนโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งภาคใต้ การก่อสร้างท่าเรือหรือเขื่อนกันคลื่นและวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาภาคใต้ทั้งระบบ โดยการจัดการอย่างมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เป็นต้น

ด้านนายอภิสิทธิ์รับปากกล่าวกับตัวแทนสมัชชาคนจนว่า ข้อมูลปัญหาต่างๆ ที่ถูกส่งเข้ามามีทั้งที่ตรงและไม่ตรงกัน ในส่วนของปัญหาที่ดินทำกิน ซึ่งมีการเคลื่อนไหวชุมนุมในหลายกลุ่ม เมื่อลงรายละเอียดพบว่าเป็นเรื่องที่ดินป่าสงวน บางเรื่องเป็นข้อพิพาทระหว่างรัฐกับประชาชน หรือประชาชนกับเอกชน สุดท้ายก็จัดให้มีการพบพูดคุยหารือกัน โดยต้องเอาปัญหาเป็นตัวตั้ง และมีเป้าหมายร่วมกัน

ด้านนายสาทิตย์กล่าวว่า จะนัดประชุมนัดแรกเพื่อจัดลำดับประเด็นปัญหาต่างๆ ของสมัชชาคนจน ในวันที่ 11 มิถุนายน เวลา 09.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อพิจารณาปัญหาเร่งด่วน 16 เรื่อง ทั้งนี้ ได้เชิญหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับปัญหาด้านต่างๆ มาประชุมร่วมกับตัวแทนกลุ่มสมัชชาเพื่อให้ได้ความชัดเจนด้วย 

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: