homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

"สาทิตย์" ลุยแก้ป่าชายเลนพังงา ทับซ้อนอุทยานแห่งชาติ

จากมติชนออนไลน์ 
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2552

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่ อ.ท้ายเหมือง จ.พังา เพื่อดูพื้นที่ป่าชายเลนบ้านในไร่ ม.7 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง ที่ถูกนายทุนเปลี่ยนสภาพพื้นที่ด้วยการขนดินเข้าปรับหน้าดินใหม่ และที่บ้านทับยาง ม. 9 ต.ท้ายเหมือง ถูกนายทุนออกเอกสารสิทธิทับที่ดินสาธารณประโยชน์หลังหมดประทานบัตรเหมืองแร่ โดยทั้ง 2 พื้นที่ถูกชาวบ้านในนามเครือข่ายประมงพื้นบ้าน สมัชชาคนจน ร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี 

ต่อมานายสาทิตย์ประชุมร่วมกับชาวบ้านและส่วนราชการที่อาคารเทศบาลตำบลท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง โดยหยิบยกปัญหาที่ดินเกือบทั้งชายฝั่งทะเลอันดามันด้าน จ.พังงา และที่ดินทับซ้อนกับอุทยานแห่งชาติ เขาหลัก-ลำรู่ และที่ดินทับซ้อนกับอุทยานแห่งชาติ ศรีพังงา มาหารือ
นายสรายุทธ บุญช่วย แกนนำประมงพื้นบ้าน กล่าวว่า การลงพื้นที่ของนายสาทิตย์มีผู้มีอิทธิพลในคราบทั้งผู้นำท้องถิ่นและอดีตผู้นำท้องถิ่นเข้าประกบตามคณะตลอด ทำให้ชาวบ้านและแกนนำไม่กล้าพูดมาก เกรงว่าจะได้รับอันตราย จึงประสานกับคณะทำงานของนายสาทิตย์ ขอให้ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษเพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลด้วย 

นายสาทิตย์กล่าวในที่ประชุมว่า ขอให้กรมที่ดินตั้งกรรมการพิจารณาเอกสารสิทธิบ้านในไร่และบ้านทับยางด้วย ส่วนกรณีบ้านทุ่งหว้า ที่ดินเป็นหนังสือสำคัญที่หลวง (นสล.) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงายกเลิก นสล. และให้ชาวบ้านที่อาศัยในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: