homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

"ย่าหมี"ขอกำหนดสเปคอธิบด

มติชน    วันที่ 22 มิ.ย. 52

ไม่เข้าใจ"คนทะเล"ผลกระทบสูง ระบุออกเอกสารทับป่าขรก.เอี่ยว

นางกานดา โต๊ะมั้ย แกนนำชาวบ้านย่าหมี ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา กล่าวว่า เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ชาวย่าหมีได้รับสำเนาหนังสือที่ออกจากสำนักนายกรัฐมนตรี 2 ฉบับ อ้างถึงการลงพื้นที่ของนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กรณีเครือข่ายประมงพื้นบ้านในนามสมัชชาคนจน เข้าพบหารือและร้องเรียนกรณีต่างๆ ในพื้นที่ จ.พังา และภูเก็ต ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประมงพื้นบ้านและชายฝั่ง โดยเฉพาะการทำลายทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชุมชนชายฝั่งที่หากินในพื้นที่ชายฝั่งทะเล หนังสือฉบับแรก ถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้เร่งรัดสำนวนการสอบสวนคดีที่มีการออกเอกสารสิทธิทับพื้นที่ป่าต้นน้ำของชุมชนบ้านย่าหมี ฉบับที่สอง ถึงอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ให้เข้าไปช่วยเหลือกรณีที่บริษัททุนข้ามชาติมอบหมายให้ทนายความแจ้งความร้องทุกข์ต่อ สภ.เกาะยาว จ.พังงา กล่าวหาชาวบ้าน 17 คน บุกรุกพื้นที่และลักทรัพย์ ซึ่งคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของอัยการเขต 8 ส่วนอีกหนึ่งคดีคือบริษัทได้จ้างทนายความยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดพังงา

นางกานดากล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนชายฝั่งส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกเอกสารสิทธิทับที่ป่า ก็มีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง หรือแม้แต่การทำลายป่าชายเลนของหลายพื้นที่ใน จ.พังงา เช่น กรณีของบ้านในไร่ ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ก็มีเจ้าหน้าที่หรือผู้นำท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้อง และหากผู้บริหารสูงสุดของกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตชุมชนชายฝั่งไม่เข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ของคนริมทะเล การปฏิบัติหน้าที่นั้นๆ จะมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตปกติของชุมชนชายฝั่งในอนาคต ชาวบ้านริมทะเลคงต้องตั้งขอเรียกร้องหรือกำหนดคุณสมบัติของอธิบดีกรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตามความต้องการของชาวบ้าน เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาอธิบดีของกระทรวง ก่อนที่จะเสนอชื่อว่าที่อธิบดีกรมนั้นๆ ให้รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงและคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ เนื่องจากการกำหนดนโยบายของรัฐจะขับเคลื่อนได้ต้องมาจากการปฏิบัติงานของอธิบดีกรมหรือผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆ

พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล ผู้เชี่ยวชาญคดีพิเศษด้านป่าไม้ที่ดิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวว่า กรณีของบ้านในไร่ ชาวบ้านหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต้องไปไล่เบี้ยกับกรมที่ดิน เนื่องจากเป็นหน้าที่กรมที่ดิน ที่จะต้องเพิกถอนเอกสารสิทธิ เพราะผิดกฎหมายที่ดิน ส่วนคดีบ้านย่าหมี แจ้งข้อกล่าวหากับนายทุนที่ดินเดิมไปแล้ว 4 ราย และกำลังเร่งสำนวนเพื่อส่งฟ้องไปยังอัยการคดีพิเศษ

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: