homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

ชาวภูเก็ตแร่งให้ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ดินในผืนป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ

                ชาวบ้านบ้านกู้กู   จ.ภูเก็ต   พบผู้ว่าราชการจังหวัด เร่งให้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ทับพื้นที่ป่าชายเลน และให้ทางจังหวัดสั่งกลุ่มนายทุนยุติการทำลายป่าชายเลนของประเทศ

                เมื่อเวลา 09.30  น.  วันที่ 5 พฤศจิกายน  2550   กลุ่มชาวบ้านกู้กู หมู่ 3 ต.รัษฎา  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  ได้รวมกันกว่า 70  คนเดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เพื่อเข้ายื่นหนังสือให้ยกเลิกการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ ทับพื้นที่ป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติบ้านกู้กู ต่อนายนิรันดร์  กัลยาณมิตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต    พร้อมกับเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับชาวบ้านเพื่อพิสูจน์ความจริง

                สำหรับป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติผืนนี้ได้มีนายทุนได้นำรถแบ็คโฮ เข้าไถปรับสภาพพื้นที่ป่าชายเลนบ้านกู้กู หมู่ 3 ต.รัษฎา  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต   ชาวบ้านจึงได้มีการร้องเรียนแจ้งการบุกรุกต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ จากนั้นหน่วยคุ้มครองป่าชายเลนที่ 6 ได้เข้าตรวจสอบ  พร้อมกับได้ออกมาระบุว่า จากการตรวจสอบค่าพิกัดในพื้นที่ป่าชายเลนที่ชาวบ้านได้มาร้องเรียนนั้น ทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเลนคลองบางชีเหล้า-คลองท่าจีน  ซึ่งป่าชายเลนผืนนี้ยังเป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์อยู่มาก  และยังได้มีการออกเอกสารสิทธิ์ทับพื้นที่ป่าสงวน ซึ่งเป็นการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ  จากการบุกรุกและทำลายป่าชายเลน ชาวบ้านจึงได้รวมตัวเพื่อร้องเรียนให้ทางจังหวัดภูเก็ตสั่งการไปยังกลุ่มนายทุนให้ยุติการบุกรุกป่าชายเลน  พร้อมกับให้นำป้ายประกาศห้ามบุกรุก ทำลาย สภาพป่าชายเลน มาติดตั้วไว้  จนกว่าจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์แล้วเสร็จ  และให้เร่งดำเนินการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดิน เลขที่ 35691  เลขที่ดิน 2980  เล่ม 357  หน้า  91       ตำบลรัษฎา  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  ที่ออกโฉนดโดยสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 16  ตุลาคม  2527  ว่าออกมาโดยชอบหรือไม่   พร้อมกับนำป่าชายเลนผืนนี้ให้กลับมาเป็นของประเทศตามเดิม

                 นายนวล  บุญเลิศ  อายุ 76 ปี  อยู่บ้านเลขที่ 55 /1  หมู่ 3 ต.รัษฎา  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต กล่าวว่า  ตนได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนผืนนี้ประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวมานานกว่า 50 ปีแล้ว  โดยจะเข้าไปหาหอยจุ๊บแจง  หอยกัน   และหาปูดำ  มาขายให้กับแม่ค้าในจังหวัดภูเก็ต  แต่หลังจากที่มีนายทุนมากว้านซื้อที่ดิน และออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบทับป่าชายเลนผืนนี้  นายทุนกลุ่มนี้ก็ห้ามไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปหากินในพื้นที่นี้อีก  แต่ถึงอย่างไรตอนนี้ก็ไม่มีลูกกุ้ง  ลูกปลาอาศัยอยู่แล้ว เพราะป่าชายเลนโดนไถทำลายปรับสภาพพื้นที่หมดแล้ว นายนวลกล่าว

                 จากนั้นนายวรพจน์  รัฐสีมา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้เข้ามารับหนังสือร้องเรียนจากชาวบ้าน  พร้อมกับมอบหมายให้นายวิศิษฐ  คูรัตนเวช  นายอำเภอเมืองภูเก็ต ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่  เพื่อจะได้นำข้อมูลที่ชาวบ้านความเดือดร้อน หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: