homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

ชาวบ้านกู้กูภูเก็ตสุดทน ระดมกำลังเปิดทางน้ำช่วยป่าโกงกางกำลังยืนต้นตาย  หลังนายทุนบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนและปิดทางน้ำ  ในที่ดินสาธารณะของชาติ   

                ชาวบ้านกู้กู  จังหวัดภูเก็ตโดนพิษของการพัฒนาจังหวัดเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หลังจากนายทุนนอกพื้นที่เข้าฮุบผืนป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติที่ชาวบ้านร่วมกันปลูกฟื้นฟู  พร้อมกับนำรถแบ๊คโฮเข้าไถปรับสภาพพื้นที่ และปิดทางน้ำไหล ทำให้ป่าโกงกางในพื้นที่ยืนต้นตายเป็นจำนวนมาก

                ช่วงเช้าของวันที่ 4 พฤศจิกายน  2550  เวลา  08.00 น. ชาวบ้านบ้านกู้กู  หมู่ที่ 3 ต.รัษฎา อ.เมือง          จ.ภูเก็ต  จำนวนกว่า 70 คน ได้เดินทางเข้าไปยังพื้นที่ป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ  ที่นายทุนได้เข้ามาบุกรุกและออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าชายเลนสาธารณะที่ทางชุมชนและทางจังหวัดภูเก็ตได้เข้ามาร่วมกิจกรรม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยนายพงษ์โพยม  วงศ์ภูติ  อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  ได้ลงพื้นที่ปลูกป่าชายเลนในบริเวณดังกล่าว ร่วมกับชาวบ้าน นักเรียน นักศึกษา  และสื่อมวลชน  และเป็นกิจกรรมที่ทางชุมชนได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง

                 พื้นที่ป่าชายเลนดังกล่าวมีชาวบ้านกู้กูและประชาชนในจังหวัดภูเก็ตเข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกัน ในการประกอบอาชีพด้านการทำประมงพื้นบ้าน เป็นทั้งแหล่งอาหารและแหล่งอาชีพที่สำคัญของชาวบ้านในชุมชนและบริเวณใกล้เคียง     ที่สำคัญพื้นที่ป่าชายเลนบ้านกู้กูเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตที่ต้องอนุรักษ์ฟื้นฟู  ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 

                แกนนำชาวบ้านกู้กูให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมาชาวบ้านได้ร้องเรียนไปทุกหน่วยงานแล้ว และจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้สรุปอย่างชัดเจนแล้วว่า  ป่าชายเลนบ้านกู้กูมีสภาพป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์  และการวัดค่าพิกัดในแนวเขตที่มีการบุกรุกพบว่าอยู่ในแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองบางชีเหล้า-คลองท่าจีน   แต่กลับยังพบว่ากลุ่มนายทุนยังคงทำลายสภาพพื้นที่ป่าชายเลนอย่างต่อเนื่อง  จนทำให้สภาพพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมลงอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้กลุ่มนายทุนได้นำรถแบ๊คโฮมาไถปรับสภาพพื้นที่  ปิดเส้นทางน้ำไหล  ทำให้ทั้งต้นโกงกาง ต้นแสม ยืนต้นตายเป็นจำนวนมาก

                “พวกเราทนดูนายทุนเข้ามาทำลายป่าในชุมชนของเราไม่ได้อีกต่อไปแล้ว  เพราะป่าผืนนี้พวกเราทั้งชุมชนได้ร่วมกันปลูก ร่วมกันดูแล เพื่อให้เป็นป่าเฉลิมพระเกียรติตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ  และให้เป็นสมบัติของชาติ  หากนายทุนยุติการบุกรุกและคืนป่าชายเลนผืนนี้สู่ชุมชน ชาวบ้านก็จะจัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูให้ป่าผืนนี้คืนความอุดมสมบูรณ์โดยเร็วที่สุด  แต่หากนายทุนยังคงบุกรุก  พวกเราก็จะปกป้องป่าผืนนี้ให้รอดพ้นจากการทำลายให้จงได้” แกนนำชุมชนกู้กูกล่าว

                จากที่จังหวัดภูเก็ตมีนโยบายการพัฒนาจังหวัด โดยมุ่งเน้นให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  พบว่า มีการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบสาธารณูปโภครองรับการท่องเที่ยว  เช่น การขออนุญาตสร้างสะพานมารีน่าบ้านยามู จ.ภูเก็ต  การบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำบ้านย่าหมี จ.พังงา   เพื่อก่อสร้างโรงแรม บ้านพัก  รีสอร์ทสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เป็นต้น  ซึ่งโครงการต่างๆนี้ ได้สร้างผลกระทบให้แก่ชุมชนเป็นอย่างมาก   โดยทางรัฐบาลน่าจะยกเลิกนโยบายการพัฒนาประเทศที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านโดยเร็ว

     

 

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: