homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

ภูเก็ตยังไม่ออกโฉนดป่าเลนรัษฎา

หนังสือพิมพ์เสียงใต้ วันที่ : 3 ก.ย. 2552

http://www.siangtai.com/upload/newspage1/thumbnail/23453-4733.gif

คณะกรรมการป้องกันและหยุดยั้งการบุกรุกที่ดินในเขตป่าชายเลน ครั้งที่ 3/2552 ยังไม่อนุญาตให้มีการออกโฉนดที่ดินท้องที่หมู่ 2,3 ต.รัษฎาอ.เมือง จ.ภูเก็ต

นายไพฑูรย์ เลิศไกร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต ให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและหยุดยั้งการบุกรุกที่ดินในเขตป่าชายเลน ครั้งที่ 3/2552 ซึ่งมีนายสมิทธิ์ ปาลวัฒน์วิไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม วันที่ 3 ก.ย. ที่ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต ว่า วันนี้ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาการขอออกโฉนดที่ดิน 2 แปลง แปลงแรกเป็นของนายพงศ์สันต์ ประโยชน์อมรกุล เนื้อที่ 39 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ม.2 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต และแปลงที่ 2 เป็นของนายไพบูลย์ อนันตกูล เนื้อที่ประมาณ 21 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ม.3 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต
โดยแปลงแรก ผู้ขออ้างว่ามีการทำสวนจากมาตั้งแต่ปี 2478 แต่อ่านผลจากรูปถ่ายทางอากาศบอกเป็นแค่ป่าชายเลน ที่ประชุมก็มีมติว่าให้ลิ้งค์ไปว่าในเขตพื้นที่ปาชายเลนดังกล่าวมีร่องรอยการทำผลประโยชน์เป็นสวนจากหรือไม้โกงกางประเภทใดอย่างไร ถ้าชัดว่ามีการทำประโยชน์เป็นสวนจากจริง ก็จะอนุญาตให้ออกเป็นโฉนดได้
ส่วนแปลงของนายไพบูลย์ อนันตกูล เป็นแปลงที่ค่อนข้างอ่อนไหว ก็เช่นเดียวกัน เจ้าของที่ดินอ้างเรื่องการทำประโยชน์เป็นสวนจากมาก่อน ในขณะที่การอ่านผลจากภาพถ่ายทางอากาศเป็นป่าชายเลน ก็ต้องพิสูจน์ในเชิงลึกว่ามีการทำประโยชน์มาตั้งแต่ปี 2498 จริงหรือไม่อย่างไร แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งทางดีเอสไอได้ส่งข้อมูลมาให้ทางจังหวัด ว่าที่ดินแปลงดังกล่าวนี้ซ้อนกันอยู่ น่าจะไม่ถูกต้อง ก็ต้องมีการพิสูจน์ให้ชัดว่า สค.1 ถูกใบถูกแปลงจริงหรือไม่อย่างไร ก็คงจะต้องตามข้อมูลทางดีเอสไอ แล้วก็ข้อมูลทางพื้นที่อีกที
“การถือครองที่ดินในเขตป่าชายเลนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีไม่มาก ตั้งแต่ผมมารับราชการ 4 เดือนมีการประชุมฯ ดังกล่าว 2 ครั้ง มีการออกอนุมัติไป 2 แปลง ถามว่ายังมีอีกไหมก็มี ในเขตป่าชายเลน ถ้ามีการออกโฉนดในเขตป่าชายเลน ก็หมายถึงว่าผู้ที่มี สค.1 หรือมี นส.3 ในเขตป่าชายเลน การออกโฉนดมีกระบวนการ คือก่อนที่จะออกโฉนดต้องเสนอคณะกรรมการชุดนี้พิจารณา ถ้าเชื่อว่าเขามีการทำประโยชน์มาก่อนแล้วก็มีการทำประโยชน์ที่ถูกต้อง ก็ต้องให้เขา ถือว่าเป็นการประกาศเขตป่า” นายไพฑูรย์ กล่าว

นอกจากนี้ นายไพฑูรย์ ยังได้กล่าวฝากไปยังเจ้าของที่ดินที่มี สค.1 ด้วยว่า ให้รีบมายื่นขอออกโฉนดที่ดินกับทางสำนักงานที่ดินได้ตั้งแต่ตอนนี้ เพราะหากเลยวันที่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2553 ไปแล้ว ท่านจะต้องไปร้องขอต่อศาลเพื่อขอออกโฉนดที่ดิน ซึ่งจะเสียเวลา และเสียค่าใช้จ่ายสูงมาก ส่วนขั้นตอนการขอออกโฉนด ให้ท่านนำหลักฐานซึ่งเป็น สค.1 แล้วก็เอกสารประจำตัว ซึ่งเป็นสำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน มาขอออกโฉนด ได้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตในวันและเวลาราชการ
 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: