homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

ลักลอบจับปลาสวยงามเกลื่อน

หนังสือพิมพ์เสียงใต้ วันที่ : 13 ก.ย. 2552


เผยลักลอบจับปลาสวยงาม-ปะการังในฝั่งอันดามันมีสูงเจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มจับกุมยอมรับจับได้ยากเหตุผู้ลักลอบเห็นเรือเจ้าหน้าที่รีบทำลายของกลาง

ไพทูล  แพนชัยภูมิ  ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (ภูเก็ต ) กล่าวถึงสถานการณ์การลัก ลอบจับปลาสวยงาม และปะการังส่งไปขายให้กับอควอเรียมรวมทั้งผู้ค้าปลาสวยงามตามที่ต่างๆ ว่าขณะนี้สถานการณ์การลัก ลอบจับปลาสวยงามในทะเลและปะการังส่งไปขายตามที่ต่างๆนั้นมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในขณะนี้ ซึ่งสังเกตได้จากการจับกุมในช่วงที่ผ่านมาที่ทางเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดปลาสวยงามและปะการังได้หลายครั้ง   แต่อย่างไรก็ตามการจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ทำได้อย่างเพราะผู้ลักลอบค้าปลาสวยงามหรือปะการังจะใช้วิธีการส่งที่หลายรูปแบบขึ้นและมีการเตรียมการหลบเลี่ยงไว้แล้ว ทำให้การลักลอบยังมีอยู่ ซึ่งผู้ที่ลักลอบจับปลาสวยงามและปะการังนั้นมีเวลา 24 ชั่วโมงในการดำเนินการ สามารถที่จะหลบเลี่ยงการจับกุมของเจ้าหน้าที่ไปได้ แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจจับก็ตาม

สำหรับแหล่งรับซื้อปลาสวยงามและปะการังนั้นเชื่อว่ามีหลายพื้นที่และเชื่อว่ามีความต้องการสูงเพราะมีการลักลอบจับปลายสวยงามอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ที่ลักลอบจับปลานั้นจะนำปลาสวยงามที่ลักลอบจับได้ไปพักไว้นอกพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้กฎหมายบังคับได้ ซึ่งปัจจุบันนี้ในพื้นที่พังงาและกระบี่ยังมีหลายพื้นที่ที่ประกาศคุ้มครองสิ่งแวดล้อมยังบังคับไม่ถึงทำให้ผู้ที่ลักลอบจับปลาสวยงามเลี่ยงนำไปพักไว้ที่ อื่นทั้งที่ปลาสวยงามที่จับมาได้เป็นการลักลอบจับในเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ซึ่งเรื่องของการประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในทะเลนั้นจะนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแก้ไขเรื่องของการประกาศเพื่อไม่ให้มีช่องว่างเกิดขึ้นซึ่งจะช่วยคุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้ครอบคลุมขึ้น


นายไพทูลกล่าวต่อไปว่าสำหรับการลักลอบจับปลาสวยงาม และปะการังนั้นไม่ได้กำหนดว่าจะเป็นจุดไหนอย่างไร แต่มักจะไปในทุกๆที่ที่มีปลาสวยงามหรือปะการัง โดยผู้ที่ลักลอบนั้นจะไปจับไว้ก่อนเมื่อปลอดคนถึงจะเอามาขึ้นริมชายหาดหลังจากนั้นจะมีรถมาเก็บไป ซึ่งการดำเนินการนั้นจะมีการทำกันเป็นขบวนการแต่ที่สำคัญจะมีการเปลี่ยนวิธีการไปเรื่อยๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้เพิ่มความเข้มในการตรวจสอบมากขึ้นแต่อย่างที่บอกการจับกุมทำได้ยากเพราะเมื่อ ผู้กระทำความผิดเห็นเรือเจ้าหน้าที่วิ่งเข้าไปใกล้ก็จะทิ้งของกลางลงทะเล ทำให้ไม่สามารถที่จะจับกุมมาดำเนินคดีได้แต่เจ้าหน้าที่ก็พยายามอย่างเต็มที่และต้องอาศัยทางด้านการข่าวเข้ามาช่วย ซึ่งการจับกุมหลายครั้งที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือจากสายข่าวทำให้สามารถจับกุมได้หลายครั้ง
 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: