homeaboutusprojectnewsdata


english

 

วิสัยทัศน์: “ชุมชนที่เข้มแข็ง ทรัพยากรหลากหลาย การพัฒนาอย่างยั่งยืน  และ การจัดการอย่างชาญฉลาด ”

 
 
   

 

statistics for vBulletin
 

 
 
 
      รายงานข่าวจากพื้นที่

ผู้อำนวยการองค์การไฮเฟอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
เดินทางเยี่ยมกลุ่มทำกิจกรรมเลี้ยงหอยนางรมบ้านท่าสนุก ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา
31 สิงหาคม 55

กรมประมง: หยุดทำสิ่งที่ผิดให้กลายเป็นถูก
หยุดนิรโทษกรรมเรือประมงอวนลากเถื่อน

ร่วมลงชื่อรณรงค์เพื่อปกป้องทะเลไทย

         ข่าวและบทความจากสื่อ

         บทความวิชาการ
 
       มุมวีดีโอ


รายงาน ปัญหาที่ดินภูเก็ต  ไทยพีบีเอส 2555

       บทความโดยองค์การฯ

คืนอำนาจประชาชน ภูเก็ต(ต้อง)จัดการตนเอง (2)

ภูเก็ตโพสต์ ฉบับวันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2555

แนวคิดภูเก็ตจัดการตนเองหรือในอดีตเรียกว่าภูเก็ตปกครองตนเอง มีการพูดถึงไม่ต่ำว่า 30 ปีมาแล้ว โดยเริ่มแรกเมื่อสภาจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกันเสนอญัตติเข้าสู่สภาฯ “เรื่องภูเก็จกับการบริหารอิสระ”ในวันที่ 25 สิงหาคม 2525  มีการร่าง พ.ร.บ.บริหารราชการนครภูเก็ต โดย นายวีระ  มุสิกพงศ์ และนายถวิล  ไพรสณฑ์   และการสัมมนาเรื่องรูปแบบการปกครองภูเก็ตที่ควรจะเป็นในอนาคต โดย โครงการวิทยาลัยการเมือง สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับ สภาจังหวัดภูเก็ต หอการค้าจังหวัดภูเก็ต เทศบาลเมืองภูเก็ต วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2536  เสนอให้เป็นภูเก็ตมหานคร อ่านต่อ >>

 

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: